Възпитаник на ЮЗУ „Н. Рилски“ е новият директор на БЕХ

Filed under: Благоевград |

Новият изпълнителен директор на Български енергиен холдинг е Боян Боев. Той е завършил счетоводство и контрол с придобита бакалавърска степен в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и магистърска във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, управление на персонала и международни стандарти за финансова отчетност и финансов одит в Стопанската академия в Свищов. През последните две години Боян Боев бе директор на Дирекция „Финансово-икономическа“ в ТЕЦ „Марица-изток 2″ ЕАД. Преди да заеме директорския пост, Боев работи 5 години като главен счетоводител.

Повече подробности в печатното издание

Spread the love