ЕК разследва БЕХ за злоупотреба с положение на пазара в България

Filed under: България |

155-19-06-595d7e5e26

Европейската комисия образува официално производство, за да разследва дали Българският енергиен холдинг и дъщерните му дружества  „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“ пречат на свои конкуренти да получат достъп до важни газови инфраструктури в България, което е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

Комисията е обезпокоена от това, че историческият оператор в българската енергетика БЕХ и неговите дъщерни дружества вероятно злоупотребяват с господстващото си положение на пазарите на природен газ в България, което представлява нарушение на член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Той забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара, която може да повлияе на търговията между държавите членки.

Безпокойство буди и фактът, че има вероятност тези дружества да пречат на потенциални конкуренти да получат достъп до българската мрежа за пренос на газ и до съоръженията за съхранение на газ, като изрично или негласно отказват достъп на трети страни или го забавят.

Освен това тези дружества могат да пречат на конкурентите да получат достъп до главния газопровод за внос, като запазват капацитет, който редовно остава неизползван, без да го пускат на пазара. Без достъп до тази инфраструктура, която е от основно значение, нито едно дружество не може да се конкурира с „Булгаргаз“ на българските пазари за доставки на газ.

Подобни практики, ако бъдат доказани, ограничават конкуренцията и могат да доведат до по-беден избор и до по-лоши условия за доставки на газ, което в крайна сметка ощетява потребителите в ЕС, изтъкват от Европейската комисия.

Образуването на производство не засяга изхода от разследването, посочват от ЕК.

Spread the love