Кметът инж. Вельо Илиев презентира проекта „Уют и топлина за децата” на стойност 1 009 268 лв.

Filed under: Петрич |

 166-09-03--GER4EV-1 Zalata be prepulnenaГрадоначалникът на Петрич инж. Вельо Илиев, като ръководител на проект „Уют и топлина за децата чрез повишаване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в община Петрич”, събра в голямата заседателна зала директори и граждани на града с мултимедийното му представяне. Общата стойност на проекта е 1 009 268.69 лв., от които 85%, или 857 878 лв., са финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие и 15%, или 151 390 лв. – собствен принос на община Петрич. Продължителността му на изпълнение е 24 месеца, като крайната дата е определена на 28 март 2014 г. „Имаме обаче ресурс да съкратим този срок и го завършим предсрочно”, обяви кметът.

В проекта са предвидени дейност за реконструкция, модернизация и саниране на 6 детски градини. Това са ОДЗ №3 „Слънце”, ОДЗ №3 и ОДЗ №3 ”Слънце” – детска градина –филиал, ЦДГ „Звънче” – филиал, ОДЗ №2 „Здравец” и ОДЗ „Синчец” – с. Първомай, община Петрич. За всяка от тях има изработено енергийно обследване, по време на което е извършено заснемане и оценка на цялостното състояние на сградата. Това означава, че е направен поетапен преглед на конструкции, дебелина и качество на стенна маса, състояние на външна мазилка и дограма, ефективност на топлоизточниците и покривните пространства, степен на компрометираност, уточни кметът като ръководител на проекта. Стана ясно, че са извършени технически замервания на сградните енергийни параметри, като на тази база е изготвена реална оценка на настоящото състояние и е направен анализ за въвеждане на енергоспестяващи мерки. Става въпрос за подмяна на стара дограма, монтаж на подходяща топлоизолация на външни стени, рехабилитация и монтаж на нова топлоизолация на покривни пространсва, ремонт на отоплителна инсталация и др. Кметът изрично почерта, че сумите са без ДДС.

Spread the love