Съветниците решават за сградата на Американския университет в Благоевград, предлагат Гайдарджиев за почетен гражданин

Filed under: Благоевград |

 172-07-02 0268 Taskov3 върнати решения от областния управител Муса Палев ще разглеждат отново на сесия днес общинските съветници в Благоевград. Едно от тях е свързано с даването безвъзмездно за 5 години сградата, която се ползва от Американския университет. Местните парламентаристи трябва да търсят решение на въпроса, защото  се оказва, че след последните промени, той е изцяло частен и по силата на законите общината няма право да дава безвъзмездно сградния фонд на частни учебни заведения. „Предстои решаване на този въпрос с ясната представа, че АУБ е една от емблемите на Благоевград и ние няма как да търсим финансова изгода. Публично – частно партньорство е най-реалистичното, защото ако следваме стриктно наредбите, трябва да го дадем на базисни цени от порядъка на над 8 000 лв”, обясни председателят на Общински съвет Радослав Тасков. Останалите върнати решения от областния са свързани с фактически грешки и недоглеждане от страна на съветниците. Като пример Тасков посочи преписка, която касае продажбата от страна на община Благоевград на трафопостове на ЧЕЗ- написано е безвъзмездно, а то е възмездно.

Повече подробности в печатното изднаие

Снимка:  Радослав Тасков

Spread the love