Стопаните в Петрич с най-голямо количество окачествени плодове, 130 искат сертификати за продукцията си

Filed under: Бизнес |

193-10-83Трикратно се е увеличил през тази година броят на подадените заявления за сертифициране на продукцията на бенефициенти, участващи в Схемата за подобряване на качеството на пресните плодове и зеленчуци, произведени в България. Това сочат отчетите на отдел „Контрол на храните“ към Областна дирекция по безопасност на храните-Благоевград. 130 броя са депозираните само към 30 юли тази година заявления от земеделски стопани за сертифициране на произведената от тях продукция спрямо 40 броя за цялата 2012 г. До момента са издадени 5721 броя сертификати за съответствие на качеството за 16 283 тона селскостопанска продукция по посочената схема.

Най-голямото количество плодове и зеленчуци са окачествени в районите на общините Петрич, Сандански, Струмяни и Кресна, където оранжерийното производство се е увеличило изключително много. Сертифицирането на качествената продукция продължава, като в момента се прави актуализация на подадените заявления, а всеки производител, който има втора култура и желае да му се издават сертификати за нея, трябва да си подаде отново заявление в ОДБХ-Благоевград.

В него земеделският стопанин трябва да посочи вида на отглежданата култура и номерата на парцелите, които ще се реколтират.

 

Spread the love