Община Перник получи покана за енергийната програма ЕЛЕНА на стойност 4 млн. лв.

Filed under: Бизнес |

209-10-ROSICAОбщина Перник получи покана за участие по програмата за европейска подкрепа за регионална енергетика, известна с името ЕЛЕНА. Екип на общината съвместно с консултанти разработи и представи пред Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка необходимите документи за кандидатстване, техническа помощ за подготовка, приложение и финансиране на инвестиционно програмиране. В проекта за техническата помощ, който е на стойност близо 4 млн. евро, се включват четири важни политики – „Рехабилитация и обновяване на общинския градски транспорт”, „Енергийна ефективност и инвестиции във възобновяема енергия чрез използване на ESCO услуги в обществени сгради”, „Въвеждане на системи за децентрализирано комбинирано производство на топлинна и електроенергия в общината” и „Умно улично осветление”. В кабинета на кмета Росица Янакиева пристигна покана за три от тях за попълване на апликационна форма и подаването й пред компетентните органи. Отпада проектната идея за изграждане на 5 когенератора с мощност 30 мегавата всеки, с което амбициозно се целеше градът да бъде независим от „Топлофикация”. Причината са неясноти в родното законодателство и в практиките на ЕС. Поканата за ЕЛЕНА се определя като голям успех за община Перник, тъй като реализирането на проектите ще даде възможност за решаване за изключително належащи за града и за жителите му проблеми.

Снимката: Росица Янакиева

Spread the love