Инженерното строителство живна през лятото, новите офис сгради с 0,2% по-малко

Filed under: Бизнес |

212-10-84Индексът на продукцията в сектор „Строителство“ през юли 2013 г. се покачва спрямо месец юни, сочат предварителните сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ). Месечният ръст в строителството е от 1% и се дължи на повишението при продукцията от гражданското/инженерното строителство от 2,5 процентни пункта. Сградното строителство, от друга страна, бележи спад – от 0,2%. На годишна база е регистрирано намаление с 6,8% на строителната продукция. Тенденцията обхваща и двата подсегмента в сектора – гражданското/инженерното сторителство отчита понижение от 8,8%, а индексът при сградното спада с 5,3% спрямо юли 2012 г. Аналогични са данните на НСИ за юли в индустриалния сектор. Индексът на промишленото производство се покачва с 1,7% за месец, но регистрира понижение от 2,6% за година.

 

Spread the love