Община Дупница търси инвеститори за 7 имота

Filed under: Дупница |

Dupnica7 свои имота предлага на инвеститори община Дупница. В списъка са двете 6-етажни общежития на бившия Учителски институт, постройките на недоизградения дом за възрастни хора на ул. „Таушаница” и масивна едноетажна сграда, намиращи се в града, и сградите на закритите училища в селата Бистрица, Джерман и Червен брег. Обектите фигурират в поканата до всички заинтересовани лица, публикувана на сайта на кметството. От информацията става ясно, че местната управа очаква оферти/предложения с цел бъдещо сътрудничество и/или инвестиционен интерес за споменатите имоти.

 

Spread the love