Началникът Петър Шейков: 5-има служители пазят 835 спомени и над 1000 фонда в Държавен архив – Кюстендил, в Европа професията ни е много по-уважавана

Filed under: Искам думата |

Първият директор Денчо Митев, известен с огромните си познания, навърши 80 г., чудесни професионалисти са още Жеко Попов, Тодор Димитров и Костадин Стоянов

 237-09-81  P.SheykovС Петър Шейков – началник-отдел на Държавен архив – Кюстендил, разговаряме по повод празника на българските архивисти. Фондовата наличност към 31 декември 2005 г. е: 1478 учрежденски фонда (масив К – 313, масив С – 1165, масив Б – 20 фонда и колекции); лични фондове – 129; ЧП – 1505, спомени – 835; общо 886,05 лин. м. По негови думи те са едни от първите, които имат свой професионален разник. „Това е и възможност да се изтъкне значението на документите и архивите в България, да се убедят държавните и общински институции и цялото общество, че ефективното опазване на документите е много важно условие за доброто, прозрачно и отговорно управление, за опазването на колективната памет на нацията, както и на Кюстендилския регион”, казва Шейков. Ето какво сподели още той

– Г-н Шейков, каква е важноста на професията архивист?

– Професията на архивиста е високо ценена и уважавана в Европа и света, макар у нас да не е точно така, защото българските архивисти съвсем заслужено споделят самочувствието на чуждестранните си колеги като пазители на паметта на поколенията. Целта и усилията им са насочени към осигуряване връзката на обществото с миналото и подпомагане изграждането и развитието на информирано общество.

237-09-81 HPIM0825– Тази година е юбилейна за вашия архив.  

– За Държавен архив – Кюстендил 2013 г. наистина е юбилейна година на работа по изграждане на нова информационна система на архивите и дигитализация на 1000 снимки, а също и на тържественото честване 50-годишнината на архива с уникална изложба на оригинални архивни документи. През януари 1963 г. Главно управление на архивите при Министерския съвет делегира права на Държавния архив в Кюстендил да управлява и използва държавния архивен фонд на територията на Кюстендилски окръг. И въпреки структурните промени в системата на държавните архиви от март 2010 г., Държавен архив – Кюстендил продължава дори и само с 5-има служители успешно да изпълнява своите задължения и упражнява своите права по обогатяване, съхранение и популяризиране на националния архивен фонд на територията на област Кюстендил.

Държавен архив – Кюстендил прави всичко възможно да отговори на изискванията на обществото и да остане на висотата на своята мисия.

– Какво ще пожелаете на колегите си архивисти в чест на юбилея си?

– В годината на 50-годишния юбилей на Държавен архив – Кюстендил пожелавам на българските архивисти и на всички краеведи, изследователи и архивисти по душа и сърце много сили за извършването на тази дейност.

– Бихте ли споменали някой служители по специално?

– По специално искам да спомена за много добрата работа на бившите директори на Държавен архив – Кюстендил, Денчо Митев, известен с огромните си познания, навършил 80 г. на 22 септември т.г., и Жеко Попов, който през 2012 г. стана на 70 г. Поздрави и на бившите колеги Тодор Димитров и Костадин Стоянов, навършили през 2013 г. 70 и 85 г. също много добри в професията.

Spread the love