Пълен стенографски запис от дебат на последната сесия в Дупница: 33 фирми загробиха община Дупница по поръчка на Братя Галеви с 4 404 000 лв., още 40 – с 15 млн.

Filed under: Дупница |

Хора на Братя Галеви прибират половин милион за събиране на шума и хартия, сумата е фиксирана за 4 г. напред

74292-Chimev-Ivkoni copyКметът на Дупница Методи Чимев осветли част от фирмите, осъдили община Дупница за неплатени 4 404 000 лв.

06-02-81-atanas ianev copyИзявлението кметът направи по настояване на общинския съветник Първан Дангов и колегата му от БСП – Георги Пехливански. Състоя се изключително интересен дебат, от който лъснаха най-големите истини за това кой и как е получавал парчета от общинската баница по времето на кметуването на Атанас Янев и неговите консултанти Братя Галеви. 

Първан Дангов зададе първия въпрос – откога и по колко съдебни дела община Дупница е привлечена в качеството на длъжник. Ето какво заяви кметът: „Списъкът започва с Търговско дело №85/2012 г. по описа на Окръжен съд – Кюстендил именно от фирмата, от която беше направен запорът, фирма “ФЛОРС” ЕООД, относно незаплатени дейности по озеленяване в община Дупница през 2010 г. – 40 400 хил. Сумата е за няколко малки градинки в центъра на Дупница, които не съответстват на бомбастичната цифра, но съдът така прецени.

Второто дело – № 21/2011 г., отново на КОС, е от “ЮНАЙТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД. Посочвам и сумите, те са важни според мен. Сумата е 327 176, 64 лв. по извършени консултантски услуги за европроекти през 2009-2010 г.

Третото дело – № 67 на КОС, е от „А.С.А. България” АД на обща стойност 2 060 127 лв. за неразплатена услуга сметосъбиране за 2010 и 2011 год. По това дело сумата беше присъдена, общината сключи споразумение в рамките на 18 месеца. Сумата е изплатена.

Търговско дело № 83/2011 г. от “ БЕНДИДАС” ЕООД – стойност 23 850 лв. Договор от 15.06.2011 г. за покупко-продажба на имот, детска градина на ул. “Н. Малашевски”. Издаден е изпълнителен лист, в резултат на което сметките на общината бяха блокирани, сумата беше посилна, изплатена е.

Търговско дело № 1183, отново от фирма “ БЕНДИДАС”. Искът беше за 1778 лв., обезщетение за неоснователно обогатяване от ползване на имот, а именно детска градина на ул. “Никола Малашевски”, за периода, м. 01.2011 г. – м. 06.2011 г.

Търговско дело № 83, отново фирма “БЕНДИДАС”, сумата 53 222 лв., неустойка за забавено плащане по въпросния договор за закупената на сграда на ул. “Никола Малашевски”.

Търговско дело № 90/2012 г. по описа на Окръжен съд – Кюстендил. “Галчев инженеринг груп” АД, иск против община Дупница за 505 384 лв., претенции за незаплатени СМР по изграждане на басейните в парк „Рила” и ЦДГ №1.

06-02-Desislava-Stoineva2Търговско дело № 78/05.10.2011 г. – „Алфа Микс” ЕООД на стойност 681 000 лева – неразпалтени фактури по договори за енергийна ефективност на училища и детски градини.

Арбитражно дело пред Българската търговско-промишлена палата, по молба на “ЮНАЙТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД за сумата от 22 881,57 лв. относно консултантски услуги за кандидатстване на община Дупница по Оперативна програма “Регионално развитие”, период 2009-2011 г.

Търговско дело, ищец НКЖИ, 2011 год., сумата от 30 000 лева неизплатени наемни вноски за автогара, период 2010, 2011 г.

Гражданско дело № 1267/2013 г., ищец ЕТ “АНКА АНИНА – РИЛАСТРОЙ”, иск за сумата от 18 915 лв., неплатени от общината СМР по договор от 2011 г. за топлоизолация на училището в село Яхиново.

Сега, за да спазя хронологията, ще ги изчета, надолу са по-малки суми.

Гражданско дело № 1382. Ищец “РИСЕЛ ИМОТИ” ЕООД. Предявен иск срещу община Дупница за неизплатени наемни вноски по договор за детска градина на ул. “Никола Малашевски” на стойност 8500 лв.

Гражданско дело, ищец РПК “Наркоп”, по договор за наем от 01.12.2010 г. Сума 38 098, 33 лв. Това са неизплатени наемни суми.

Гражданско дело № 937 г., ищец “СИМИНВЕСТ” ООД против община Дупница за сума от 9939 лв., неплатени от общината фактури по договор от 2010 г. за почистване на речно корито на река Джубрена.

Гражданско дело №1781/2012 г., ищец “АНДИ АИ” ООД за неизплатени фактури за период 2010-2011 г. за сумата 7444,08 лв.

Гражданско дело №234., взискател “Фиделити груп” ООД, стойност 7061,53 лв. по договор от 30.10.2009 г. за консултантска помощ.

Гражданско дело ЕТ “Румен Божков”, гр. Перник. Стойност 7199,28 лв., неизплатени фактури за 2010-2011 г.

Нотариална покана за плащане – “Демос С.В.” ООД, гр.София – 85 480,00 лв. Задължението произтича от четири договора от 2008/2009 г.

Изпълнително дело № 148/2008 г., взискател “РАЙС-97” ООД, сумата от 102 849, 85 лв., произтичаща от сключен договор от 11.06.2006 г

06-02-Pehlivanski copyОбщата стойност на предявените съдебните претенции към общ. Дупница е на стойност 4 404 870 лева.

Общата стойност на изплатените към момента съдебни претенции по признати от съда суми 2 809 897 лева.

Дължими суми по присъдени съдебни вземания към момента – 1 594 973 лева.

Продължавам към отговор на втория въпрос. Към днешна дата, колко са издадени изпълнителни листове и на каква стойност разбира се? Към днешна дата изпълнителните листове са: изпълнителен лист от 14.12.2012 г., издаден от Софийски апелативен съд – осъжда община Дупница да заплати на “Галчев Инженеринг груп” АД сумата от 505 384 лв., ведно със законната лихва и разноски по делото на обща стойност 621 000 лева.; изпълнителен лист от Софийски апелативен съд, „Флорс” ЕООД от 30.10.2013г. на стойност 420 000 лева; изпълнително дело, взискател ЕТ “Румен Божков”, на обща стойност 7199, 28 лв.; изпълнително дело, взискател “Фиделити груп” ООД, на обща стойност – 7061,53 лв.; изпълнителен лист от 21.06.2012 г. на стойност 23 850 лева на “БЕНДИДАС” ЕООД.

Имам няколко изпълнителни листа от ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”, два на стойност 358.00 и 225.98 лв.

Изпълнително дело от 15.07.2013 г. на фирма “АНДИ АИ” ООД, на стойност 7444,08 лв.; изпълнително дело, взискател ЕТ “Стоимен Лондрев – Столон”, на стойност 7476,34 лв.; изпълнително дело – ЕТ “Румен Божков” – 94”, на стойност 10 780,72 лв.; изпълнително дело на фирма “РАЙС” ООД, на стойност 102 849, 85 лв.

Колко са неприключилите дела, беше третият въпрос за евентуални бъдещи запори.

Все още спорни са два – като брой малки, като суми – големи. Това е делото, заведено от “ЮНАЙТ КОНСУЛТИНГ” за консултантските услуги по европроекти 2009-2010 г. на стойност 327 176 лв. и на “Галчев инженеринг груп” за неизплатени СМР-та по парк „Рила” и ЦДГ №1 на стойност 621 000 лв.

Фактите към днешна дата ги знаете. Колкото и да не ми се иска, даже си позволих скоро да направя един неособено коректен коментар, имайки предвид върху какво беше осъдена община Дупница и сметките за съжаление са блокирани към момента от фирма “ФЛОРС”. За хората, които не знаят, само ще вметна – по-скоро за всички общински служители е редно да вметна: договорът, който беше сключен през 2008 г. за услуга озеленяване, имаше издавани проформи ежемесечно. В договора беше фиксирана твърда сума на година в порядъка, по памет цитирам, 438 хиляди и нещо. Когато доказваш дейност ежемесечно с протокол за извършена работа, как може да фиксираш сума от днес за една година напред? Много странно?! А в протоколите за извършени дейности, които всеки от вас може да погледне, ако се интересува, имаше вписани дейности от рода на събиране на шума, събиране на хартия, почистване на сняг, почистване на лед и още няколко такива странни неща.

Е, малко или много не като кмет, като гражданин при такава ситуация е съвсем резонен въпросът който аз си зададох – аджеба, ако договорът ви е за една услуга, вие вършите друга, редно ли е това да бъде признато като стойност, която трябва общината да заплати? И пак за ваша информация, защото мисля, че е редно да знаете. Това, което бяхме уведомени по изпълнителното дело на фирма “ФЛОРС” и като последен ход, който има община Дупница, е да бъде внесена жалба към ВКС, е направено. Предложението за погасяване, за разсрочено плащане, което беше предложено в един разумен период, беше отхвърлено. Мотивът беше може би така – подтекстът е, че зорът е голям при въпросната фирма парите да се съберат и да се изплатят максимално бързо. Нещото, което мисля, че е редно да направи община Дупница и съм поел в тази посока, е ако ВКС ми предостави сметка, по която да бъде внесена въпросната сума до приключване на делото, да го направя, имайки предвид, че най-разумното нещо в такава ситуация, тръгвайки в посока изплащане сумите на въпросната фирма и произнасяйки се ВКС в полза на община Дупница, община Дупница няма никаква гаранция да си възстанови въпросната сума. Това, което ви казвам го казвам с ясното съзнание, че не е повод да се гордея, но ситуацията е такава и колкото да не ми се иска, трябва да я приема.

Относно последния въпрос на г-н Дангов по какъв начин аз като кмет контактувам, търся съдействие от областния управител г-н Каракашки от народните представители. Моята позиция, г-н Дангов, е проста. За мен политическите пристрастия би трябвало да важат в определени моменти. Когато като кмет на община Дупница имам да решавам дадени проблеми, честно казано, политическите принадлежности на депутатите от 10-и МИР не стоят на първо място. Мога да призная единствено, че нямам абсолютно никакви отношения с народния депутат Илиян Тодоров. Едно-единствено нещо като опит за контакт имахме. По повод празника на града беше поканен и той като народен представител от Кюстендилски многомандатен район не се отзова, явно няма интерес. Въпросите, по които съм ги търсил, са много.

Конкретика – детската градина, помощ за финансиране, имайки предвид, че имаше заложена в бюджет 2013 на МФ една сума, която беше предвидена за изграждане на детски градини. Аргументирам въпрос, по-скоро молба, беше към министри и министър-председател със съдействие на народни представители да бъде помогнато. Относно една верификация е наложена санкция, която касае и последната докладна от дневния ред, писмото, което получих от управляващия орган, беше предадено на всеки от народните представители с молба за съдействие. Относно евентуалния проблем, който се появи в публичното пространство за пътен възел „Юг” със съдействие на народен представител посетихме изп. директор на АПИ заедно и с областния управител. И ред други неща, ако държите, мога да ги изброявам, мисля, че комуникацията е коректна”.

Екскметът Първан Дангов беше удовлетворен от отговора на кмета. Ето какво заяви той в пленарната зала на последната сесия: „Искам първо да изразя към Вас лично и като кмет съчувствието си в ситуацията, в която се намирате като кмет, тъй като съзнавам, че 4 404 000 лв. да дължите само по изп. дела, за които общината е осъдена, е убийствена цифра. Имате моето съчувствие и моята подкрепа. Това не го пожелавам на никой кмет да бъде на ваше място. Ще започна обаче, ако ми позволите да изразя мнението си по отговорите на въпросите, отзад напред по отношение на взаимодействие с депутатите. Позволих си преди две седмици да отправя един апел към Вас “да си вържете пуделите”. Ще го кажа и днес от микрофона. Когато в новините на националните медии влизат лицето, забележете на община Дупница, този, който стои на входа протестира срещу правителството, не знам какви очи ще имате да бъдете приет в който и да е кабинет на министър или министър-председател. Когато вашият заместник Красимир Георгиев пише във фейсбук “Пацо вън от Дупница. Не ни го пращайте, ще съсипе града”, замислете се и Ввие дали Ви правят добра услуга. Аз нямам нищо против политическите изяви на партия ГЕРБ. Вие имате място в политическия живот, колкото и да сте вече на заден план.

Замислете се дали това работи за Вас като кмет и за нас като граждани.

Обръщението “Пацо вън от Дупница, не го искаме”. Когато вашата юристка Деси Стойнева, вместо да защитава интересите на общината, организира в протестите юридическия екип, аз имам обяснение защо толкова дела са загубени. И Вие заставате зад нея официално като кмет, тя е част от Вашия екип. Дотолкова с нещата, а иначе за всичко останало ще имате моята подкрепа като съветник и като бивш кмет съзнавам в каква трудна ситуация се намирате. Нещата ги повтаряйте по-често, включително и за онези, на които трябва да им светнат червените лампички в главата. Помня обаче в предишния мандат политическа партия ГЕРБ гласува за всички отчети на тогавашния кмет Янев, защото тия поразии са оттогава. Ние само тримата с колегата Стойнев и колегата Попов обяснявахме, че консултантският екип начело с Галеви и кмета Янев ще фалира общината. Уви, това днес е факт”.

Инж. Чимев отговори: „Г-н Дангов, благодаря Ви за съчувствието. Аз мисля, че човек на 50 год., след като е поел такъв кръст, се справя и сам с ваша помощ, разбира се. Относно политически изяви, съгласете се, че всяко лице извън административните му ангажименти има право на такива. Аз мисля, че колегите от останалите политически… политическо представени партии в нашия ОбС, го правят. Относно вметването за лицето адвокат Деси Стойнева преди малко подчертах – сериозните дела са възложени на адвокатски кантори.

Относно моето отношение към министър- председателя, аз като кмет на община трябва да поддържам добър тон. Едва ли в тази зала има повече от двама човека, които знаят, че преди месец бях на среща с министър-председателя. Е, ако упрекът е, че аджеба, понеже Методи Чимев е избран като кмет на ГЕРБ и е загърбил отношенията с останалите народни представители, мисля, че не е коректно. Казах го и преди малко. Политическата принадлежност всеки има право да я прави. Аз съм я избрал. Въпросът е, че оттук насетне това, което имам като ангажимент към община Дупница, като кмет, вярвайте ми, загърбвам такива отношения, когато е необходимо, правя необходимото”.

Председателят на ОбС Ивайло Константинов добави: „Искам и аз да допълня в конкретния случай, защото се оставя грешно впечатление. Г-н Дангов, искам да Ви кажа, че “Пацо вън от Дупница” не знам какво означава. Няма никой, свързан в ГЕРБ, с тази реплика. Още повече, че независимо от това, че БСП и ДПС са наши политически опоненти, които управляват в момента, нямаме министър, вкл. и министър-председател, който да не ни е приел до момента. Не е нужно да навяваме някакви аналогии на конфронтация, защото Дупница има добро лоби и работи добре с това правителство”.

Снимките:
1 Ивайло Константинов и Методи Чимев

2 Атанас Янев (в средата) с консултантите си Пламен Галев и Ангел Христов

3 Деси Стойнева

4 Георги Пехливански

 

Spread the love