Евростат: Българите живеят в претъпкани жилища, всеки четвърти обитава къща или вила с външна тоалетна, само румънците са по-зле

Filed under: България |

У нас разходите за жилището отнемат около една трета от доходите на хората, които живеят на свободен наем

10-18-01-20140115.livyjkijygБългарите живеят предимно в собствени, но претъпкани жилища, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. Страната ни, заедно с Румъния, Хърватия и Литва, води по дял на собствениците на жилища, но над 47 на сто от населението през 2011 г. е живяло в претъпкани жилища. 

Съгласно критериите на Евростат пренаселено е жилището, в което няма поне по една стая за всяко домакинство, което го обитава, или за семейна двойка, за пълнолетен несемеен възрастен или за деца под 18 години от един и същи пол.
По дял на населението, живеещо в претъпкани жилища, ни изпреварва само Румъния (54,2%), а след нас са Полша (47,2%) и Унгария (47,%). Най-нисък е бил този дял в Холандия и Белгия – съответно 1,7% и 2,2%, а средното за ЕС ниво е 17,3%.
България и Румъния са първи в Европейския съюз (ЕС) и по дял на населението, което живее в жилища без вътрешни тоалетни – съответно почти 25% и почти 39%. Почти 15 на сто от населението у нас обитава жилище с течащ покрив и увредени стени, подове, основи или рамки на прозорците, над 15% не разполага с баня, а 7% живеят в прекалено тъмни жилища.
Течащият покрив е основен жилищен проблем на ниво ЕС. България, Естония, Латвия, Литва и Румъния са изключение от тенденцията, като водещи в страните са санитарните проблеми. Най-засегнато от тях е населението в риск от бедност.
Същевременно в България разходите за жилището отнемат около една трета от доходите на хората, които живеят на свободен наем. Ако обитателите плащат редуциран наем (т.е. са в общинско жилище – бел. ред.), разходите им достигат 14,6 на сто от доходите им.
Ако живеят в жилище, закупено с ипотека, българите харчат средно 23 на сто от дохода си за жилището, а ако нямат ипотека – около 7 на сто.
По-високо бреме са жилищните разходи за жените в България (9,6% от доходите), отколкото за мъжете (7,7% от дохода). Разходите за жилището също така чувствително нарастват с увеличаването на възрастта на обитателите.
Като основен проблем в българските жилищни квартали е посочена престъпността – над 27 на сто от населението живее в райони с висока престъпност при средно за ЕС 14%.

Spread the love