Губернаторът Михаил Михайлов: Перник гледа към 7 200 000 швейцарски франка, с парите ще подобрим качеството на живот на бедните хора

Filed under: Бизнес |

Предвижда се да се финансират дейности в сферата на образованието и здравеопазването

39-10-81  4Със стратегия по швейцарска програма областната администрация ще подобрява качеството на живот на уязвимите групи в Перник. Общественият консултативен съвет към областния управител на Михаил Михайлов и Областният съвет по етнически и демографски въпроси дадоха одобрението си общините да предложат концепция за финансиране на програма за насърчаване на социалното включване на представители на ромската общност и други уязвими групи.39-10-81  5 Идеята е да бъде разработена цялостна стратегия, която да обхване всички общини на територията на областта, поясни областният управител Михаил Михайлов.

Подробности в печатното издание
Снимките:

1Областният управител Михайлов и заместничката му Никодимова на заседанието на Консултативния съвет
2 . Участници в заседанието

Spread the love