Проверяват гинеколози за пари под масата в благоевградската болница

Filed under: Благоевград |

47-01-07777 NedinБременни броят до 300 лв. за раждане с избран екип в благоевградското АГО, но парите не се осчетоводяват и цялата сума попада в джоба на гинеколога, който ръководи екипа. 

Подробности в печатното издание
Снимката: Доц. Недин

Spread the love