Много хора се опитват да служат на Бог с ума си, а на Бог трябва да се служи със сърце, но повечето питат: Защо се случват лоши неща на добрите хора? Защо се случват хубави неща на лошите хора? Не ви ли вбесява това? Защо децата страдат? Защо има малтретирани деца?

Filed under: Глас Свише |

Вместо да покорява света с любов, Христос е могъл да покори враговете си със сила?!

52-15-81 Malcus earМатей 26:47-56

47 И когато Христос говореше, ето, Юда, един от дванадесетте, дойде и с него голямо множество с ножове и сопи, изпратени от главните свещеници и народните старейшини.

48 А оня, който Го предаваше, беше им дал знак, казвайки: Когото целуна, Той е; хванете Го.

49 И веднага се приближи до Исуса и рече: Здравей, Учителю! и Го целуна.

50 А Исус му каза: Приятелю, за каквото си дошъл, стори го. Тогава пристъпиха, туриха ръце на Исуса и Го хванаха.

51 И ето, един от тия, които бяха с Исуса, простря ръка, измъкна ножа си и като удари слугата на първосвещеника, отсече му ухото.

52 Тогава Исус му каза: Повърни ножа си на мястото му, защото всички, които се залавят за нож, от нож ще загинат.

53 Или мислиш, че не мога да се примоля на Отца Си и Той би Ми изпратил още сега повече от дванадесет легиона ангели?

54 Но как биха се сбъднали писанията, че това трябва така да бъде?

55 В същия час рече Исус на народа: Като срещу разбойник ли сте излезли с ножове и сопи да Ме уловите? Всеки ден седях и поучавах в храма и не Ме хванахте.

56 Но всичко това стана, за да се сбъднат пророческите писания. Тогава всички ученици Го оставиха и се разбягаха.

Тогава Исус му казва и пр. Тези думи се срещат само в Ев. от Матей с изключение, че Йоан ги излага накратко в гл. 18:11 – „Тури ножа си в ножницата. Чашата, която ми даде Отец, да я не пия ли?“. – Всички, които се залавят за нож, от нож ще загинат. Това е общоизвестна истина. Насилието поражда насилие. Които скоро прибягват до нож, най-вероятно ще загинат от нож (Бит. 9:6; Ез. 35:5,6; Отк. 13:10). И длъжност на правителствата е да извършват това повеление (Рим. 13:4). Ние несъмнено можем да научим от този стих, че Христос не желае такава защита било за себе си, било за последователите си; също както от следващия стих се учим, също така, че няма нужда от такава защита, понеже, вместо дванадесет ученици, той е могъл да има когато ще дванадесет легиона ангели. Легионът е бил един отряд от римската войска, което е броило около 6000 души. Да е искал, и сега Христос е могъл да избегне смъртта. Срав. с Йн. 10:18. Вместо да покорял света с любов, той е могъл да покори враговете си със сила. Но тогава Писанията (Ис. гл. 53; Дан. 9:26, и др.) не щели да се изпълнят и спасението на човека не щяло да се оздрави. Христос не умрял с цел главно да изпълни Писанията, а да изпълни намерението на Бога, което той сторил преди създанието на света (1Пет. 1:20) и което той бил явил в Писанията.

Твърде много хора се опитват да служат на Бог с ума си, а на Бог трябва да се служи със сърце. Умът ни трябва да се обновява според Божието слово, но ако държите в него всички тези въпроси, вие не служите на Бог с ума си. Не служите на Бог, като се опитвате да си го обясните, вие Му служите, като вярвате в сърцето си и вземете власт над ума си, когато стигне дотам, че да не е в съгласие с Божието слово.

Данаил 4:35 – „Пред Него всичките земни жители се считат като нищо; по волята Си Той действа между небесната войска и между земните жители и никой не може да спре ръката Му, или да Му каже – Що правиш Ти?”

Понякога имаме мечта или видение от Бог, имаме чувството, че Той иска от нас да направим нещо и просто тръгваме с вяра, горди от себе си, че сме предприели тази смела крачка и изведнъж нищо не излиза както сме си го представяли, че ще стане. Прекалено дълго умуваме, за да си обясним твърде много неща, а трябва да вярваме, че Бог е в контрол.

Защо се случват лоши неща на добрите хора? Защо се случват хубави неща на лошите хора? Не ви ли вбесява това? Защо децата страдат? Защо има малтретирани деца? Трябва да се доверяваме на Бог повече отколкото да смятаме, че когато му поверим нашия план за това какво Той трябва да свърши в живота ни, а след това да прекараме остатъка от живота си объркани, понеже не ни го е предоставил така, както ни се е искало.

Трябва да победим злото чрез доброто. Трябва да оставим Бог да вземе това зло нещо и да изкара нещо добро от него и ние няма да прекараме живота си като бием дявола по главата с него. Не позволявайте на врага да съсипе живота ви само, защото ви се е случило нещо, което изглежда несправедливо и нечестно, и не го разбирате. Ако не сте получили нещо така, както друг го е получил, тогава Бог е вземе това, което ви се е паднало и ще направи нещо чудесно от него.

Какво става, когато някой младеж се самоубие и никой не е разбрал, че той е имал проблем? Понякога изглежда като че ли Бог очаква малко прекалено много, нали! Не прекарвайте толкова много време в опити да си обясните какво не е свършено, че да забравите всичките велики неща, които Бог е сторил. Бог е добър.

Вие или ще се научите да се доверявате на Бог, или ще се доведете до лудост. Трябва да направите избор – за някои от вас е време да пуснете някои неща, които не разбирате и да се отървете от малкия риф между вас и Бог, който пречи на най-добрите взаимоотношения, които Той иска вие да имате с Него, да се доверите изцяло на Бог и да повярвате, че дори и да не разбирате нещата, които са ви се случили, това по никакъв начин не променя характера на Бог и че Бог е добър.

Той е Бог на справедливостта. Той е праведен Бог, свят Бог и Той ви обича повече, отколкото изобщо можете да си представите. Каквото и да сте преживели досега Бог има добър план за вашия живот и вие ще изживеете този добър план в живота си.

Можете ли просто да пуснете това – какво са 70, 80 или дори да живеете 90 или 100 години, какво е това в сравнение с вечността? Това е нищо, това, което сега не разбирам ще го разбера в Неговото присъствие. Имаме цяла вечност, за да наваксаме всички неща, които не сме успели да разберем тук. И ние трябва да вземе решение да се наслаждаваме на това, за което Исус умря, за да ни даде. Защото за Исус е трагично да е минал през всичко това, за да изкупи нашата свобода, а ние после да живеем всеки ден нещастни, недоволни, мизерни, объркани и оплетени отвътре. Ще се радваме на живота си, ще бъдем доволни и удовлетворени и ще се наслаждаваме на живота си, и ако това означава, че трябва да имаме цял куп неща, които не разбираме, то какво от това?!

Изход 3:13-14 – „Ето, когато отида при израилтяните и им река: Бог на бащите ви ме изпрати при вас, и те ми кажат: Как Му е името? Що да им кажа? И Бог рече на Мойсея: Аз съм Оня, Който съм. Рече още: Така ще кажеш на израилтяните, Оня, Който съм, ме изпрати при вас.”

Римляни 9:20-21 – „Но, о човече, ти кой си, що отговаряш против Бога? Направеното нещо ще рече ли на онзи, който го е направил: Защо си ме така направил? Или грънчарят няма власт над , с част от същата буца да направи съд за почит, а с друга част съд за непочтена употреба?”

Само защото не си като някой друг, не значи, че нещо не е наред с теб. Затова спри да казваш: „Защо си ме направил  така?”, „Защо трябва да съм такъв човек?”, „Защо не мога да съм просто един от онези сладки хора, които никога не се притесняват за нищо?”, „Мога ли да се променя?” Трябва да спрете да питате Бог защо ви е направил такива каквито сте и просто да решите да се харесвате. Спрете да се тревожите да бъдете като всички останали. Бъдете доволни и щастливи.

 

Spread the love