Узаконяват чрез наем поземлените имоти на ромите в Самоков, за да станат абонати на ЧЕЗ

Filed under: Актуално от днес,Самоков |

Общинският съвет гласува за концесия на още 14 имота на фондация „Възраждане на Белчин”, ще контролира и поддържа атракционите и търговските обекти

MINOLTA DIGITAL CAMERAОбщинския съвет в Самоков гласува да включи обекти – поземлени имоти, в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2014 г. По този начин общината ще може да сключи договори с живеещите в ромската махала, като им отдаде ползваните от тях терени под наем. Както „Вяра” писа, проблемът с електрозахранването на тази част на Самоков е доста сериозен, а наскоро жители на квартала дори излязоха на протест пред общината. Сключването на договори за наем на общинската земя, върху която са къщите на тези хора, де факто ги узаконява, като по този начин те могат да сключат договори с ЧЕЗ и да станат официално абонати на компанията.

„През миналата седмица напрежението ескалира, а някои личности обвиниха общината”, заяви кметът Владимир Георгиев. „Благодарение на Общинския съвет за това, че реши да не се чака въпросът да се решава на следващата сесия, общинската администрация подготви документите и ги придвижи”, поясни той.

MINOLTA DIGITAL CAMERAАнгел Радков, общински съветник от „Евророма”, не скри радостта си от положителното решение на най-големия проблем на ромската махала в Самоков. „Това е началната стъпка за решаване проблемите в махалата. Цялата махала е разделена на квартали, решението да се дадат имотите под наем е за всички. От другата страна – на Драгошинския път имотите са законни. Абсолютно всички ще се включат – в началото на махалата има трафопост, който ще може да даде ток за 170 къщи. Непосредствено по р. Искър има още един трафопост, беше на общината, но е подарен на ЧЕЗ, да може и той да се зареди и абсолютно всички ще имат ток”, увери Радков.

Общински съвет – Самоков допълни на последната си редовна сесия приетата на 06.02.2014 г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2014 г. В случая се допълва т.2. 2.7 „Концесиониране” с още 14 имота, всички в местността Зад градище в землището на с. Белчин, и задължи кмета на община Самоков да извърши необходимите подготвителни действия по ЗК и ППЗК за предоставяне на концесия.

Имотите се предвижда да бъдат отдадени на концесия на фондация „Възраждане на Белчин” с председател Симеон Пешов, като целта е да бъдат регламентирани възможностите за експлоатация на обектите. Посочено бе, че в момента в района на възстановената антична крепост „Цари мали град” се извършва незаконна търговска дейност. Право на бъдещия концесионер ще бъде да контролира и поддържа както парковата среда, така и атракционните и търговските обекти.

Докладната на кмета Вл. Георгиев за включване на обекти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. предизвика доста дебати в местния парламент. На някои от общинските съветници процедурата по подготвяната концесия на имотите не бе ясна и те поискаха повече обяснения от кмета. Той им отговори, че в процеса на подготовката на концесията ще има повече пояснения на правилата. Общинският съветник Петър Георгиев обаче заяви, че единственото, което е разбрал, е, че процедурата е дълга и сложна, но не му е станало ясно каква е изгодата за общината. Съветникът Хр. Ярловски поясни, че общината има сега две концесии, от които печели 15 хил. лв. Владимир Георгиев посочи, че за да се отдадат имотите на концесия актовете трябва да са вписани в общинска служба „Земеделие”.

Общинските съветници отхвърлиха 17 докладни, касаещи отдаването на общински поземлени имоти на търг, заради неясноти в така предложените за гласуване документи.

 

Снимка:

1 За гласуването за наема на ромските имоти в залата дойдоха и четирима представители на този квартал.

 

2. Петър Георгиев (вляво) се поинтересува каква ще е ползата за общината от концесиите.

 

Spread the love