Община Петрич: Строежът на новата спортна зала ще се финансира чрез дългосрочен дълг2 512 390 лв.

Filed under: Актуално от днес,Петрич |

Velio 5 copy„Няма друг начин за изграждането на нова спортна зала в Петрич, освен осигуряване на мостово финансиране чрез поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 2 512 390 лв.”, заяви Огнян Паскалев от отдел „Евроинтеграция”. Кметът на община Петрич инж. Вельо Илиев кани жителите на общината, общинските съветници, кметове на населени места, граждански сдружения на диспут по повод финансирането на новото спортно съоръжение. Срокът за погасяването на кредита е в рамките на 36 месеца от датата на подписване на договора с възможност за предсрочно погасяването, без такса за предварително погасяване. Начинът за обезпечаване на кредита ще стане с учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг и чрез учредяване на залог върху постъпленията по извънбюджетната сметка на община Петрич, по която ще постъпват средства по проекта, поясни Паскалев. Той уточни, че цялата стойност на проекта за община Петрич е 2 854 988,83 лв.

 

Снимката: Вельо Илиев

Spread the love