7 фирми се конкурират за доставка на канцеларски материали и офис консумативи за община Благоевград

Filed under: Актуално от днес,Благоевград |

74-06-02  1 copyСедем оферти са подадени за обявената обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Общинска администрация – Благоевград”. Критерият за възлагане по поръчката е най-ниска цена. Кандидатите за снабдители са „АТЦ-България” ООД – София, Кооперация „Панда” – София, „Грийн Офис” ЕООД – София, „Айс офис” – Благоевград, „Престиж бизнес 93” ООД – Благоевград, „Роел-98” ООД – София и „Сайентек” ООД – Благоевград. Прогнозната стойност на поръчката е 48 000 лв. с ДДС.

Комисията, определена със заповед на кмета на община Благоевград д-р Атанас Камбитов, е в състав: Татяна Николова – главен счетоводител, Валентина Спасова – главен юрисконсулт, Николай Бочуков – гл. експерт „Информационно и техническо обслужване”, Димитър Кехайов – технически сътрудник, и Василка Колчева, общински съветник. След отваряне на офертите комисията се оттегли за разглеждане на подадените документи.

Снимка

Комисията проверява окомплектовката на документите.

 

Spread the love