Александър Анин: Платихме заплатите в клон „Струма-Места” на “Напоителни системи”

45-02-10-022-ALEKSANDAR ANIN4 copy

Министерството на земеделието и храните вчера епревело заплатите на служителите на „Напоителни системи” ЕАД. „Възнагражденията на персонала на дружеството са изплатени в пълен размер. Миналата седмица правителството отпусна допълнителни средства в размер на 15 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните. С тези средства трябва да се осигури по-добро стопанисване, поддръжка и експлоатация на обекти и съоръжения, чието основно предназначение е предпазване от вредното въздействие на водите, с оглед предотвратяване на непредвидими щети за държавата”, каза управителят на клона Александър Анин.
Снимката: Александър Анин

Spread the love