4 фирми с оферти за изграждане на 6 нови детски площадки в Благоевград „Монолитстрой-Чорбаджийски и Байкушев” с най-ниската

Filed under: Благоевград |

77-02-02  3 copyЧетири фирми се включиха в наддаването за изграждане на 6 нови детски площадки в Благоевград. Това стана ясно днес при отваряне на обществената поръчка с предмет „Изграждане на 6 броя детски площадки на територията на гр. Благоевград”.

Нови детски кътове ще бъдат оформени в градинката срещу 5-о СОУ «Георги Измирлиев», до спортната площадка в жк „Освобождение” – за деца от 0-3 год., и на ул. „Радовиш”. Останалите три са в жк „Еленово” – при бл. 125 В, пред бл. 53 и в пространството между бл. 28 и бл. 45.

В обявения срок оферти за изпълнение на поръчката подадоха „Емко 99” ООД с предложена цена 92 088 лв., „Диана 7” ЕООД – 85 2552.75 лв., „Монолитстрой-Чорбаджийски и Байкушев” ООД – 79 687.15 лв. и „Космо ин” ООД – 98 731.17 лв. Посочените суми са без ДДС. Критерий за обществената поръчка е икономически най-изгодната оферта.

В състава на длъжностните лица, съблюдаващи процедурата, бяха директорът на Дирекция „Финансова политика” Румяна Зъкова, гл. експерт „Инвестиционна дейност” Сталинка Николова, служителите в отдел „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки” Стоян Христов – ст. юрисконсулт, и Соня Ангелова – мл. експерт юрист, и общинският съветник Кирил Илиев.

Снимка

Момент от работата на комисията

Spread the love