Явор Гечев: Общините ще получат 630 млн.евро по новата ПСРС

Filed under: България |

85-18-03-YAvor-GechevПо новата Програма за развитие на селските райони (ПСРС) българските общини ще получат около 630 млн.евро. Това става ясно от изказване на зам.-министъра на земеделието и храните Явор Гечев, съобщиха от МЗХ.

Гечев подчерта, че в новата програма общините ще трябва да се обърне по-сериозно внимание и на подхода „ЛИДЕР“, по който ще бъдат заделени 5% от целия бюджет на ПРСР.

Според зам.-министъра подходът „ЛИДЕР“ ще бъде изключително важен и за така наречените „бели петна“, които са останали без европейско субсидиране през изминалите 7 години. Предвижда се през новия програмен период тези територии да могат да се възползват от „ЛИДЕР“ и от мултифондово финансиране.

Гечев съобщи, че за да може да се осигури яснота и сигурност в работата на общините, от следващата година няма да има индикативни графици за прием по мерки от ПРСР, а направо ще се публикуват заповеди за прием. По този начин всяка една общинска власт ще може да се подготви, като знае кога точно ще се състоят приемите по отделните мерки.

„Ръководството на МЗХ има политическата воля да се справи с натрупаните през последния програмен период проблеми по отношение на общинските проекти. За тази цел в новата Програма авансовите плащания по общинските проекти ще се извършват едва след приключването на процедурите по обществените поръчки“, каза още зам.-министърът на земеделието и храните. Той допълни, че освен това за всеки един проект ще се прилага подходът „анализ, разходи и ползи“. Чрез него ще се постигне едно естествено приоритизиране и класифициране на проектите.

Гечев поясни още, че най-голям поток от средства ще се насочат към изграждането на пътища, тъй като чрез тях се осигурява нормалното изпълнение на всички жизненоважни дейности. Той допълни, че при изграждането на пътища, задължително ще се изграждат и инсталации за широколентов интернет по местата, където такъв не е наличен. Друг важен елемент за общините в новата ПРСР е, че ще се обръща внимание на спецификите на отделните населени места. Ако даден регион има традиции и дадености за развитие на зимен туризъм, то ще се дава приоритет на проекти, които са с такава насоченост.

Spread the love