Със заповед на Александър Анин: “Напоителни системи“ – клон „Струма-Места” стартира проверка на язовири и съоръжения

92-04-82 ALEKSANDAR ANIN copyПролетният технически преглед на състоянието на хидротехническите съоръжения, намиращи се на територията на “Напоителни системи“, клон „Струма-Места”, стартира вчера.

Проверката ще се извърши от комисия, назначена от управителя на клона Александър Анин, която ще обследва техническото и експлоатационно състояние на водните обекти. Резултатите от прегледа ще бъдат отразени в констативни протоколи.

На територията на клона няма данни за кризисни ситуации вследствие на падналите дъждове. Увеличен е обемът на речните басейни на реките Струма и Места, но към момента няма опасност за жителите, които се намират в непосредствена близост. Язовирите разполагат с достатъчно свободни обеми, които да поемат дъждовни води.

Снимката: Александър Анин

 

 

 

 

Spread the love