Община Симитли финализира успешно социален проект за 200 000 лв.

Filed under: Благоевград |

95-08-03  simПриключи изпълнението на проект „Грижа в дома” в община Симитли. В рамките на проекта заработи звено за социални почасови услуги в домашна среда. Инициативата бе насочена към подобряване качеството на живот и здравето на хора от социално уязвими групи. Звеното функционира към Домашния социален патронаж в Симитли. По проекта бяха обхванати 82-ма души, обгрижвани от 37 лица – домашен помощник, домашен санитар и сътрудник социални дейности.

Лицата, които ползваха новата услуга, са с трайни увреждания, самотно живеещи, с невъзможност за самообслужване, социално изолирани възрастни и деца или в риск от социално изолиране. Изпълнението на проекта „Грижа в дома” осигури и работа на безработни за 12 месеца, които бяха ангажирани за обгрижване на потребителите на услугата. Днес в заседателната зала на общинската администрация в Симитли от 10.00 часа ще се състои заключителната конференция за отчитане резултатите от проекта, който е на стойност 185 583 лева.

Spread the love