Шефът на „Напоителни системи”, клон „Струма-Места”, Александър Анин: Няма опасност от преливане на язовири

45-02-10-022-ALEKSANDAR ANIN4 copy„Нивата на язовирите и съоръженията, стопанисвани от “Напоителни системи “ ЕАД, клон „Струма-Места”, се следят непрекъснато и до момента нямаме подадени сигнали за опасност от преливане. Обемът на яз. ”Дяково” към днешна дата е 22 млн. куб.м, при общ обем от 35 400 млн. куб.м. В него има достатъчно свободен, ретензионен обем, който да поеме още водни маси.

Ежедневно се получават данни за неговото ниво, така че тук притеснения няма”, заяви управителят на клона Александър Анин. Работещите в държавното дружество следят нивото на Струма в района на кочериновското село Драгодан. „Единственият участък, който в момента се следи, е този на р. Струма в землището на с. Драгодан. Засега той не е критичен.

Екипи на “Напоителни системи“ упражняват непрекъснат контрол и са в готовност за незабавна реакция”, допълни Анин.

След промяна на Закона за водите в края на месец март държавата отпусна средства. “Напоителни системи“ получи средства, с които да стопанисва, поддържа и експлоатира обектите и съоръженията от вредното въздействие на водите, посочиха още от дружеството.

 

Снимката:  Александър Анин

Spread the love