Столичните фирми „Геотехмин” и обединение „Самоков чистота” кръстосват шпаги за изпълнител на депото в Самоков

Filed under: Самоков |

Samokov-obshtinaДве фирми бяха допуснати до следващия етап на процедурата за избор на изпълнител на регионалното депо за отпадъци в Самоков. Процедурата стартира в средата на месец март. Четири фирми бяха подали документи за участие за изграждане на новото регионално депо за отпадъци – обединение „Самоков чистота” – София, обединение ”Регионален център за управление на отпадъците Самоков” – Пазарджик, обединение „ Еко Груп МГ Депо 2014”- Хасково и „Геотехмин” ООД – София. Комисия с представители на община Самоков и с участието на специалисти от екоминистерството и по Оперативна програма ”Околна среда”, която финансира проекта, разгледаха постъпилата тръжна документация. Поради несъответствие с техническите изисквания две от фирмите не бяха допуснати до следващ етап на процедурата. Вчера бяха отворени ценовите оферти на допуснатите кандидати – „Геотехмин” ООД – София и обединение „Самоков чистота” – София. Офертна цена, която предлага „Геотехмин“, е 5 590 000 лв. с включен ДДС. 5 милиона 730 хиляди лева, също с включен ДДС, е общата предложена цена на втората фирма. Предстои ценовите предложения да бъдат разгледани дали отговарят на изискванията на възложителя, както и да се направи аритметика на всички сметки и цени. Тогава ще се пристъпи към оценяване и комисията ще излезе с решение.

Припомняме, обект на поръчката е изграждането на Регионален център за управление на отпадъците – I етап, както и външните връзки по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците”. Предвижда се довеждащ път, трафопост, водоснабдяване, канализация, приемна зона, пропускателен пункт, везна, административна сграда, общински център за рециклиране, в който има зона за разтоварване и зона за складиране. Заложено е направата на електроснабдяване на обекта и изграждане на вътрешна инфраструктура.

 

Spread the love