787 младежи в Самоковско на трудовата борса, безработицата в общината с 10% на средната в страната

Filed under: Самоков |

63-06-81 VENETA GALEVA copyБроят на безработните в община Самоков за пореден месец бележи ръст. Лицата, които не ходят на работа, са общо 3419, или 22% от населението на общината, като 1796 човека от тях – 52,5% са жени. Потокът на безработните за един месец се е увеличил с 29 лица, или това прави 0,2 % повече спрямо предходния месец. По образователен ценз безработните с висше образование са най-малко – 143 лица, или 4,2% от общия брой безработни. Тези със средно образование са 1348, с основно 626, а с начално или по-ниско образование – 1302. Така Самоков надхвърля с повече от 10% средната безработица в страната, която е 11,2%.

Особено тревожна е младежката безработица – 787 души, или 23%, са записани в Бюро по труда в Самоков.

Шефката на Бюрото по труда в Самоков Венета Галева информира още, че е проведен Съвет за сътрудничество. В него са разгледани документи, подадени от работодатели, кандидатстващи за наемането на безработни лица с осигурени държавни средства за заплати и осигуровки за период от 6 месеца. Стана ясно, че работодателите, желаещи да наемат такива хора, са 12, а обявените от тях работни позиции – 17. Парите, които са в размер на 9122 лв., отделени за въпросната процедура, обаче стигат за осигуряване само на 4 работни места, като едно от тези места е за назначението на младеж до 29 години, едно за човек над 50-годишна възраст и две за хора с увреждания.

 

Снимка:

Венета Галева

Spread the love