Самоковският кмет Владимир Георгиев продава на Христо Ковачки общинските дялове от „Надар”

Съветниците решават днес съдбата на кухото дружество

89-02-10 Vladimir GeorgievКметът на Самоков Владимир Георгиев иска съгласието на съветниците за продажба на общинските дялове в търговско дружество „Надар 2006” ООД на днешната сесия. Купувачът е съдружникът Христо Ковачки с фирма „Ел Ем Импекс” ЕООД. Местният парламент има намерение да упълномощи представителя на общината в Общото събрание на съдружниците на търговското дружество „Надар 2006” ООД да гласува на свиканото Общо събрание през 2014 г., „за” приемане на решение за сключване на договор за покупко-продажба на 250 дружествени дяла от капитала на дружеството „Надар – 2006” ООД на номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки един от тях, или на обща стойност в размер на 25 000 лв. с купувача „Ел Ем Импекс” ЕООД. Общината ще прекрати и членството си в „Надар – 2006” ООД.

51-10-81 KOVACHKIРешението е последващо предишното, № 1351, по протокол № 33/17. 04. 2014 г. на Общинския съвет. Предложението е с вх. № 26.00 000272/31. 05. 2014 г от „Ел Ем импекс” ЕООД, дружество – съдружник в „Надар – 2006” ООД.

Припомняме, че дружеството е собственост на бизнесмена Христо Ковачки и бе създадено по времето на кмета Ангел Николов. След създаване на дружеството постоянно се пропагандираше неговата огромна роля и значение за развитието на Самоковско и в частност района на село Говедарци, които и до момента търпят огромно развитие. Дружеството имаше пръст и в създаването на лифта и пистата на „Боричо”, които обаче функционираха за изключително кратък период от време.  За момента е трудно да се прогнозира какви са бъдещите намерения за реализирането на проекта, свързан със създаването на дружеството. Единственото, което се знае, е, че община Самоков най-вероятно загуби 21 общински имота, които служеха като апортна вноска за влизане на общината в сдружението.

Снимките“
1 Владимир Георгиев
2 Христо Ковачки

 

Spread the love