Шефката на бюрото по труда в Самоков Венета Галева: Назначихме 6-има души да дебнат за пожари на минималната заплата

Filed under: Самоков |

148-09-04 VENETA GALEVA copy6-има безработни лица по Програмата „Възстановяване и опазване на българската гора“са назначени от Венета Галева – директор Дирекция „Бюро по труда” – Самоков. Те ще работят като пожаронаблюдатели на територията на община Самоков в районите на селата Клисура, Райово и Злокучане. Техен работодател е Държавното горско стопанство. Съгласно подписаните договори лицата ще работят 3 месеца на 8 часа и ще получават минималната работна заплата.

Spread the love