България е с най-висока смъртност в ЕС

Filed under: България |

Евростат: Страната е с -5,2 на 1000 отрицателен естествен прираст

154-18-01-bylgariq-e-s-naij-visoka-smyrtnost-v-es-235471България е с най-голям отрицателен прираст на населението в ЕС с – 5,2 промила към 1 януари 2014 г., съобщи европейската статистическа служба Евростат.

Страната ни е на първо място и по смъртност в Евросъюза с 14,4 промила. Населението на България към 1 януари е било 7 245,7 души и е намаляло спрямо същия период на миналата година, когато е било 7 284,6 души.

Населението на ЕС наброява 507,4 милиона души към 1 януари, увеличение спрямо същия период на миналата година благодарение на естествения прираст и най-вече на миграционното салдо. 28-те държави членки, от които се състои ЕС в момента, имат със 100 милиона жители повече спрямо 1960 г., подчертава Евростат. Населението е нараснало миналата година, тъй като към 1 януари 2013 г. то наброяваше 505,7 милиона души.

Този растеж „се дължи на естествен прираст на населението от 80 000 души“, или разликата между ражданията и смъртните случаи, и на „миграционното салдо от 700 000 души“. Останалата част от прираста идва от статистически нагаждания, уточнява Евростат.

През 2013 г. в държавите от ЕС са се родили 5,1 милиона бебета. Брутният процент на раждаемостта е намалял спрямо 2012 г. от 10,4 на 10,0 раждания на 1000 души население. Най-висока раждаемост е регистрирана в Ирландия с 15,0 новородени на 100 души население, във Франция с 12,3, във Великобритания с 12,2. Най-ниска е раждаемостта в Португалия със 7,9, в Германия, Гърция и Италия с 8,5. В България тя е била 9,2.

Смъртността в държавите членки на ЕС е била 9,9 смъртни случая на хиляда души население, непроменена спрямо 2012 г. Най-висока смъртност е отчетена в България с 14,4, в Латвия с 14,3 и в Литва с 14,0, а най-ниска е Кипър с 6,0, Ирландия с 6,5 и Люксембург със 7,0.

В резултат на това най-висок положителен естествен прираст на населението е регистриран в Ирландия, следвана от Кипър, Люксембург и Франция. 13 страни са отчели отрицателен естествен прираст (повече смъртни случаи, отколкото раждания), като най-голям е в България, следвана от Литва, Латвия, Унгария, Румъния и Германия.

В областта на миграционното салдо най-високото положително е регистрирано в Люксембург с 19,0 промила, следван от Малта със 7,6 промила и Швеция с 6,8. Кипър с -13,9 промила, Латвия с -7,1 и Литва с -5,7 са отчели най-високото негативно миграционно салдо. В България то е -1,1 промила.

Общо населението на ЕС през 2013 г. е нараснало в 15 страни членки, най-вече в Люксембург, Малта, Швеция, Австрия, Великобритания и Дания. То е намаляло в 13 страни, сред които България, Литва, Латвия, Кипър, Гърция, Португалия и Испания.

Spread the love