Днес избират доставчика на 1330 контейнера за битови отпадъци в Благоевград

Filed under: Благоевград |

KONTEINER main

Комисия, назначена от кмета Атанас Камбитов, ще разгледа днес постъпилите оферти за доставка на контейнери за битови отпадъци и градски кошчета в Благоевград.

Обособените позиции са четири, а общият брой на съдовете за битови отпадъци, които ще се поставят в Благоевград, е 1330. Контейнерите с обем 110 литра са 1000 бр., с обем 1100 литра – 200 броя, с вместимост 4000 литра – 30 броя. Градските кошчета за открито, включени в поръчката, са 100 броя.

Комисията е с председател Мила Янева-Миндова, мл. експерт „Обществени поръчки” към община Благоевград. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.

Spread the love