ЮЗДП – Благоевград осигурява 200 000 кубика дърва за огрев през новия отоплителен сезон, плащаш по 18 лв. кубика при добив на корен

Filed under: Актуално от днес,Благоевград |

Буковите и дъбовите дърва се предлагат на склад до 43 лева, брезата, тополата и иглолистните видове вървят до 25 лв., транспортът и товаренето – отделно

140-01-08  Svetozar_Mihailov1

Около 200 000 пространствени куб. метра дърва за огрев има готовност да осигури Югозападното държавно предприятие – Благоевград за домакинствата през предстоящия отоплителен сезон, казаха от пресслужбата на предприятието. Оттам уточниха, че продажбата на дърва от склад се извършва през цялата година, но обичайно летните месеци са най-активният период, в който хората бързат да осигурят отоплението си за зимата.

„Във всички държавни горски и ловни стопанства към ЮЗДП е създадена добра организация, така че да бъдат удовлетворени нуждите на физическите лица с дърва”, допълниха от пресцентъра. От горската институция конкретизираха, че цените на дървата от твърди широколистни видове (бук, дъб, цер, габър) варират от 30 до 43 лв. за пространствен куб. метър, в зависимост от специфичните условия на района, отдалечеността на сечището от населено място и разходите за добив. При меките широколистни видове (върба, бреза, топола, трепетлика) цените са в границите от 19 до 25 лева, а при иглолистните – от 16 до 25 лв./пр. куб. метър. Върху всички посочени цени се начислява 20% ДДС. Купувачите заплащат също разходите за транспорт, товарене и разтоварване. Около 4000 пр. куб. метра пък предвижда да предложи за продажба на физически лица „ДГС Благоевград”. 50 лв./пр. куб. м без ДДС е цената на буковите дърва, а 59 лв. – на дъбовите, закупени от временен горски склад и доставени до населените места в рамките на община Благоевград.

Освен директни продажби от склад и тази година ЮЗДП чрез териториалните си поделения предоставя възможност на живеещите в малките населени места сами да си добият дърва. Продажбата на стояща дървесина „на корен” се осъществява по списъци, изготвени от кметовете на общини и населени места. Това е най-изгодният начин, при който цената в различните териториални поделения е от 4 до 13 лв./пр. куб. м за иглолистните дърва и от 10 до 18 лв./куб.м за широколистните. Има обаче ограничение, наложено от закона – тези дърва са само за собствени нужди, хората нямат право да ги продават. Необходимо е също лицето да притежава и съответната квалификация за работа в горите. Продажбата „на корен” има сезонен характер и обикновено е по-интензивна през месеците септември и октомври, допълват от ЮЗДП-Благоевград с шеф Светлозар Михайлов.

Снимката:  Светлозар Михайлов

Spread the love