Експерти и граждани дискутираха развитието на туризма по партньорски проект на община Благоевград

Filed under: Благоевград |

179-07-02  4

Благоевград има големи перспективи за развитие в три сфери – култура, религия и СПА туризъм.

Това са главните посоки, очертани на дискусията в община Благоевград, на която бе представена общата платформа за развитие и интегриран туризъм по проекта InTourAct. Проектът е финансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество на Югоизточна Европа 2007-2013. Специалисти от Консултативния съвет по туризма и граждани обсъждаха концепцията и разработената обща платформа за устойчив туризъм. Консултантът по проекта Йонко Атанасов даде висока оценка на досегашната работа и формулира приоритетните сфери  за развитие на Благоевград – култура, религия и СПАтуризъм.

На вече достъпната интернет платформа всеки желаещ може да се информира за партньорите по проекта InTourAct, тяхното местоположение и забележителности. В платформата са включени всички археологически обекти, културни събития, фестивали, паметници на културата, музеи и галерии, спортни събития, религия и природа. Самият сайт е програмиран на английски език, а менюто опростено за улеснение на заинтересованите туристи – http://www.intouract.eu/

Партньори на община Благоевград са италианските провинции Римини и Кампобасо, община Лече, градовете Дубровник и Глина в Хърватия, община Кавала, Агенцията за икономическо развитие на Сараево от Босна и Херцеговина, Център за бизнес развитие – град Крани от Словения, Компанията за регионалното развитие на Западен Панон – Унгария и Агенция за координация на развитието на езерото Балатон –Унгария. Стойността на проекта „Интегрирани планове за туризъм и превъзходство на Югоизточна Европа“ е в размер на 1 371 500 евро. Бюджетът за община Благоевград е 119 900 евро. Целта е да се оптимизират туристическите услуги и да се създадат условия за устойчив икономически растеж и повишаване на заетостта.

 

Spread the love