Представят проект за нови социални услуги, разкрил 48 работни места в Благоевград

Filed under: Благоевград |

BLG

48 работни места бяха открити по проект „Предоставяне на нови социални услуги в общността”. Днес от 11,00 часа в зала 101 на община Благоевград ще се състои встъпителна пресконференция, която ще представи резидентни социални услуги от нов тип за деца с увреждания. Основната цел на проекта е предоставяне на качествена грижа за деца и младежи с увреждания в общността съобразно техните индивидуални потребности и осигуряване на близка до семейната среда.

Проектът по ОП „Развитие на човешките ресурси”, спечелен от екипа „Камбитов”, осигури работа на 48 човека, които ще работят в центровете за настаняване от семеен тип и защитеното жилище. Квалифицираният персонал преминава обучение, което да помогне за плавния преход при извеждането на децата и младежите от специализираните институции.

 

Spread the love