Браво на д-р Пандев и екипа му: Оборудваха със супермодерна апаратура кардиологията на благоевградската болница

Filed under: Общество |

 184-09-82 new

Доставка на нов ехограф за високоспециализирана кардио-васкуларна диагностика бе направена вчера за нуждите на кардиологичното отделение на „МБАЛ – Благоевград” АД с управител д-р Владимир Пандев. Ехографът е предназначен за кардиологична и съдова диагностика. Има три самостоятелни трансдюсерни конектора и отделен конектор за доплер трансдюсер. Пълен набор диагностичен софтуер за кардиологична (възрастни, педиатрично, фетално сърце), съдова (транс- и екстракраниална), абдоминална, мускуло-скелетна диагностика, малки части и др., вкл. софтуер за измервания на основни и значими параметри в съответните области и наличие на специализирани рапорти. Вградена база данни за пациентите – архивиране на образи, рапорт от изследването и данни за пациентите с възможност за последваща постобработка, измерване, анализ и генериране на нови рапорти. Подобряване качеството и информативността на образа чрез постепенно редуциране на ултразвуковите артефакти – да е възможно в реално време и при архивиран образ.

271-11-81 d-r Pandev copy

Едновременно разполагане на минимум два фокуса в кардиологичен режим, което осигурява максимална пространствена резолюция на клиничния образ от сърдечната база до апикалната зона. Физиологични трасета – едновременно изображение на ЕКГ и фоново отвеждане. Апаратурата е производство 2014 г. и е най-модерната в страната.

Spread the love