Екипът на кмета Георги Кабзималски направи новплан за развитие на община Рила с пари от Европа

Filed under: Актуално от днес,Рила |

Особено внимание ще се обърне на създаването на условия за трудова заетост, развитие на пазара на труда и съхраняване на демографския потенциал на общината

190-07-01-2ULi-4-1 copy

Правила и методики за планиране, мониторинг, контрол и оценка на стратегически и програмни документи са разработени и въведени в община Рила благодарение на успешно приключил проект по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК). Резултатите от проекта бяха оповестени на заключителна пресконференция в залата на Туристическия информационен център в гр. Рила. Това е първият успешно приключен самостоятелен проект на общината по ОПАК, до момента общината е била само партньор по същата програма, обяви зам.-кметът Лазар Чавков, който е и ръководител на проекта.Основните резултати от него са свързани с разработването на основните стратегически документи на общината за програмен период 2014-2020 г.: Общински план за развитие, Програма за използване на възобновяемите енергийни източници; План за енергийна ефективност;

190-07-01-ULI-4 copy

Програма за развитие на туризма; Програма за опазване на околната среда и  Програма за управление на отпадъците.Новият общински план за развитие определя визията на община Рила като „съвременен културен и туристически център, с подобрена жизнена среда и укрепен човешки ресурс при съхранено природно и културно наследство“.

99-12-kabzimalski

За нейното постигане са формулирани две стратегически цели, които определят основните посоки на развитие през следващите седем години: създаване и развитие на устойчива местна икономика, насочена към повишаване потенциала на човешките ресурси и достигане равнище на заетост, доходи и социална интеграция, осигуряващи високо качество на живот; и съхраняване на екологично чистата природна среда, социализиране и популяризиране на културно-историческото наследство и идентичност, като основа за комплексно хармонично развитие на общината.

Според плана за развитие и Туристическата стратегия двигатели на икономическия растеж в общината ще бъдат развитието на туризма, екологичното селско стопанство и пълноценното използване на природните и екологични дадености на Рила. Особено внимание е отделено и на развитието на човешките ресурси, създаване на условия за трудова заетост, развитие на пазара на труда и съхраняване на демографския потенциал на общината, която е сред малкото в страната, които имат положителен механичен прираст на населението през 2013 г.

Сним,ките:

1  Зам.-кметът Лазар Чавков (вдясно) обяви резултатите от проекта.

2  Служители от общинската администрация присъстваха на заключителната пресконференция.

3 Георги Кабзималски

 

Spread the love

Коментар за:  Екипът на кмета Георги Кабзималски направи новплан за развитие на община Рила с пари от Европа

  1. Ами това начинание е много хубаво.НЕка дава ХЛАБ на младите ХОРА. Радвам се за този малак град.Най-накрая ГОСПОД да помисли и за това малко градче РИЛА . Надявам се този град един ден да стане туристически център на БЪЛГАРИЯ ….Браво господин Кабзималки продължаваите все така с вашия екип в правилната посока сте….

    РАдостин Росенов Иванов
    2014/август/23 at 23:28 PM