Кабинетът „Орешарски“ планирал обществени поръчки за над 3 млрд. лв.

Filed under: България |

Правителството на БСП и ДПС е просрочило задължения в размер на 156,69 млн. лв., с най-голяма задлъжнялост е Министерството на отбраната – 109,24 млн. лв.

200-19-01-Kabinetat Oresharski

Планираните обществени поръчки до края на 2014 г. от кабинета „Орешарски” са с обща прогнозна стойност 3,047 млрд. лв. От тях 1,005 млрд. лв. не са осигурени за обществени поръчки, които предстоят да бъдат възложени и изпълнени до края на годината. Това показват резултатите от вътрешните одити на министерствата и МС, извършени от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Дирекция „Вътрешен контрол” при Министерството на финансите.

Правителството, което подаде оставка в края на юли, е просрочило задължения в размер на 156,69 млн. лв. В най-голяма задлъжнялост са Министерството на отбраната – 109,24 млн. лв., Министерството на вътрешните работи – 30,14 млн. лв., Министерството на правосъдието – 6,25 млн. лв. Най-големи са просрочените задължения към доставчици.

Към края на юли просрочените вземания на стария кабинет са 136,44 млн. лв. – най-много в Министерството на земеделието и храните – 25,86 млн. лв., транспортното министерство – 22,79 млн. лв., МВР – 18,95 млн. лв., Министерството на регионалното развитие – 13,43 млн. лв.

Според отчета предстоящите плащания до края на годината по договори, сключени от кабинета „Орешарски” през 2014 г. и преди това, са в общ размер от 1,44 млрд. лв., а осигуреното финансиране е 1,176 млрд. лв. Финансово неосигурените договори са за 267,33 млн. лв. Най-много те са в МО – 103,60 млн. лв., където няма 98,78 млн. лв. за ВМА; в МРР – 76,06 млн. лв., където няма осигурени 76,04 млн. лв. за АПИ; в МВР – 42,58 млн. лв.

Размерът на неосигуреното финансиране ще се увеличи значително след допълнително въведените ограничения с ремонта на държавния бюджет, посочват одиторите.

Приходите на министерствата и МС, управлявали до края на юли, се изпълняват по годишния план, показва още анализът на представените бюджети. Изоставане има в земеделското министерство, където са изпълнени 45% от плана,Министерството на образованието и науката – 14%,Министерството на околната среда и водите – 31%.

Риск за прескачане на законовото ограничение за разходване на средства до 95% има при: МРР, където разходите са 78% от разполагаемия бюджет; Министерския съвет – 72%; Министерството на външните работи – 67%.

В някои министерства са достигнати сравнително високи нива на лимитите за ангажиментите за разходи и новите задължения за разходи, което създава потенциален риск да бъдат превишени в годишен аспект, посочват одиторите. Това са: МРР – 88% за ангажиментите за разходи и 72% от задължения за разходи: Министерството на младежта и спорта – съответно 85% и 73%; Министерството на външните работи – съответно 62% и 65%; Министерството на земеделието и храните – съответно 71% и 59%.

 

Снимка:

Предстоящите плащания до края на годината по договори, сключени от кабинета „Орешарски”, са за 1,44 млрд. лв.

Spread the love