Затворникът „юрист” Бисер Манолов иска 3000 лв. обезщетение за наранени чувства, администрацията в Бобов дол му чела писмата

Filed under: Бобов дол,Кюстендил |

204-04-02  zatvornik3

Затворникът „юрист”, който иска обезщетения за щяло и нещяло Бисер Манолов и търка наровете с доживотна присъда  в бобовдолския зандан, смени съдебната си политика, избирайки си да се жали по нов закон от българското правосъдие. Убиецът на сарафката Виолета Георгиева от Закона за отговорностите на държавата се прехвърли към Закона за защита от дискриминация и поиска с молба да му бъде присъдено обезщетение за неимуществени вреди – трайни и интензивни негативни чувства на “отритнатост, отхвърленост, пренебрегнатост и угнетеност”, претърпени в периода 14.07.2009 г. – 26.05.2010 г. вследствие на незаконосъобразни действия на служителите в затвора. Тези отрицателни емоции небезизвестният затворник получил, след като администрацията му отваряла и чела кореспонденцията.

”Това са незаконни действия и се считат за дискриминация по чл. 4 от ЗЗД. – нарушено равенство пред закона и нарушено равенство в третирането, поставящи го в неравнопоставено положение спрямо другите лица, изтърпяващи наказание “лишаване от свобода”, и спрямо гражданите на Република България”, пише Манолов. Той претендира за обезщетенията от 3000 лева заедно с лихва от датата 14.07.2009 г., когато счита, че са станали изискуеми.

При извършена служебна проверка съдът констатира, че по същата искова молба е образувано административно дело. Образувани се две дела между същите страни, на същото основание и за същото искане, поради което по-късно заведеното дело подлежи на прекратяване. Това наложи административният съдия Галина Стойчева да прекрати наказателното  преследване.

Снимката

Бисер Манолов

Spread the love