ЮЗУ – домакин на престижен курс на обучение, форума откри проф. Марио Митов

Filed under: Благоевград |

Асистент Елица Чорбаджийска: Курсът „Метрология в химията“ бе изключително полезен и информативен, придобих международно признат сертификат

248-07-02  obuhenie1

ЮЗУ „Н. Рилски“ бе домакин на курс на обучение по програмата TrainMiC®, разработена от Обединения изследователски център към Европейската комисия.

Престижния курс откри проф.Марио Митов, като обясни,че TrainMiC®  е европейска програма за продължаващо обучение по въпроси, свързани с метрологичните аспекти на аналитичната химия. В обучението се включиха много студенти и преподаватели, сред тях бе и асистент Елица Чорбаджийска.

248-07-02  obuhenie2

„За мен курсът „Метрология в химията“ бе изключително полезен и информативен. Макар и еднодневен, той бе с доста интензивна програма. Засегнати бяха изключително актуални теми, свързани с международните стандарти и парктики като ISO 17025, валадиране на аналитични методи, определяне бюджет на неопределеност и проследимост на аналитичните резултати. Важно е да бъдат провеждани подобни курсове, защото България като член на ЕС трябва да бъде в крак с международните стандарти. Проведеният курс TrainMiC „Метрология в химията“ завършва с придобиване на международно признат сертификат“, коментира асистент Елица Чорбаджийска.

Снимките:

1 Форума откри проф. Марио Митов

2 В обучението се включиха много студенти и преподаватели

 

Spread the love