Подписаха първия акт за узаконяване в община Благоевград

Filed under: Благоевград |

BLG

Официално бе подписан и връчен първият акт за узаконяване в община Благоевград. Препоръката на общинското ръководство е собствениците на сгради, незаконно построени върху частна собственост да подадат документи за узаконяване до 10.11.2014 г., за да може да се спази срокът за техническа обработка на документите. До този момент са внесени 74 броя документи за узаконяване на вилните зони „Картала”- 47 и Добро поле”- 27. Издадени са 23 акта за узаконяване в двете местности. За останалите 51 вили тече процедура по узаконяване.

Статистиката, която специалистите от дирекция „Строителство” са направили показва, че за 2014 г. са издадени над 80 акта за узаконяване. През 2013 г. пък са издадени 26 акта. Само за последния месец в процес на узаконяване са 100 вилни сгради. По думите на специалистите това е едно доказателство за добрата комуникация и работа между гражданите и общинска администрация.

Служителите на дирекция “Строителство” ще бъдат на разположение на заинтересованите граждани за справки и консултации по всички въпроси, касаещи узаконяването на заявените от тях строежи.

Съгласно § 127, ал. 5 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията при непредставяне на необходимата документация в срок, главният архитект на общината издава мотивиран отказ за узаконяване.

Община Благоевград уведомява гражданите, подали заявления за узаконяване на незаконните строежи, че крайният срок по приключване на процедурите по узаконяване и издаване акт на узаконяване е 26 ноември 2014 г. От отдела по строителство към общината припомнят, че е необходимо технологично време за обработка на документацията и изготвяне на акт на узаконяване и приканват жителите за бърза реакция за подаване на пакетната информация.

Spread the love