Напрежение в пернишко село: Лесковец скочи срещу оптично кабелно трасе, кметът Андрей Стойчев: Багерите копаят на 50 см от къщите  

Filed under: Актуално от днес,Перник |

Губернаторката Бойка Павлова: Изпращам проверка, проектът е значим – налети са 800 000 лв.

254-04-01 Лесковец_проверка copy

Жителите на пернишкото село Лесковец са разбуниха заради полагането на кабели за оптично трасе. Кметският наместник Андрей Стойчев разказа, че местните хора скочили срещу багерите, тъй като те копаели буквално на половин метър от къщите им, а самият кабел се полагал точно върху тръбите на водопровода. Това наложи областният управител на Перник Бойка Павлова да инициира среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, кметството в селото, КНСБ, Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, Областно пътно управление – Перник. Специалистите обясниха, че проектът „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” е част от обособена позиция №2 – проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Южна България. Той е от национално значение за страната и цели създаване на предпоставки за развитие на широколентовите услуги за гражданите и бизнеса в икономически изостанали и отдалечени райони на България. Разрешителното на проекта е съгласувано и одобрено от всички участващи общини в областта и е влязло в сила на 18 октомври 2014 г. Кметският наместник на селото Стойчев обясни, че съществуват проблеми и с полагането на тръбите между населените места – това се извършва в пътния банкет. Необходимо е спешно да се оправи използването на пътя, тъй като движението по него е затруднено. Валентин Никифоров – виципрезидент на КНСБ и в качеството си на гражданин, също потвърди, че строителните машини копаят буквално до къщите на лесковчани, което е предизвикало конфликт с жителите на селото. Подготвени са сигнали до министъра на регионалното развитие, до Народното събрание и до всички институции, имащи отношение към въпроса, за преразглеждане на проекта и осъществяване на проверка. Никифоров настоя за компетентен контрол по изпълнението и възстановяването на засегнатите терени.
Областният управител на Перник Бойка Павлова припомни значимостта на проекта. Отпуснати са 800 000 лева за изпълнението му, а ползите от реализацията му ще бъдат големи както за жителите на Лесковец, така и за другите населени места. Губернаторът настоя да бъде направена бърза проверка дали изкопните действия се извършат съгласно одобрения план и даденото разрешително. Тя получи уверението от страна на изпълнителя, че екипите, работещи на място, ще си сътрудничат с кметствата по места, за да бъдат информирани гражданите относно процеса. Началникът на Областно пътно управление Румен Сачански допълни, че изпълнителите имат задължението тази седмица да бъдат подравнени и почистени банкетите, за да може да се получава отводняване. Проверка на място също ще бъде направена.

Снимка

Участниците в срещата при областния управител Бойка Павлова във връзка с жалбата на жителите на село Лесковец

Spread the love