Министърът на финансите: Депозитите с преференциални лихви в КТБ не са гарантирани

Filed under: България |

В Закона за банковата несъстоятелност е предвидено като правна възможност банка, обявена в несъстоятелност, да може да бъде продавана не само като цяло действащо предприятие, а и на части

259-18-01-Protest-1

Изменения в Закона за гарантиране на влоговете ще премахнат несигурността за това кои лица имат право да се ползват от гарантираните влогове и кои не.Това каза министърът на финансите Владислав Горанов на пресконференция след извънредно заседание на Министерския съвет вчера.

По закон лица, които ползват преференциални лихвени равнища, които са договорени индивидуално, нямат право да получат гаранция от фонда – техните вложения не са защитени.През лятото обаче, докато бе поставена под надзор КТБ, БНБ нареди на квесторите да намалят лихвите на всички депозанти. Така те могат да претендират, че не са се възползвали от високите лихви и да искат влоговете им да бъдат гарантирани.

„Съществува реален риск хора, които са се ползвали с преференциални лихвени условия, да тълкуват, че намалената им лихва през лятото им дава основание към датата на отнемане на лиценза да се считат за редовно обезпечени и да претендират към фонда, защото действащият законов текст е такъв. Затова в закона казваме, че преценката по отношение на това кои лица имат право и дали те са ползвали преференциална лихва се насочва към датата на квестурата, а не към датата на отнемане на лиценза”, поясни Владислав Горанов.

Министърът поясни, че в преходните и заключителни разпоредби на предложения законопроект има няколко текста, които са свързани с решаване на проблемите, възникнали в резултата на отнемане на лиценза на КТБ. Една част от тези промени е свързана с гарантиране на механизма за осребряване на държавните ценни книжа, които са били в КТБ като гаранция за вложените в нея бюджетни средства. С измененията още се дава възможност повече от една банка да изплаша гарантираните влогове. Освен това се дава възможност с решение на МС да се подпомага ФГВБ, а не както досега с решение на парламента.

Владислав Горанов добави, че в Закона за банковата несъстоятелност е предвидено като правна възможност банка, обявена в несъстоятелност, да може да бъде продавана не само като цяло действащо предприятие, а и на части. „Това предложение дойде от колегите от Фонда за гарантиране на влоговете, с което се предполага, че ще помогне за по-лесното управление на процеса на евентуална бъдеща несъстоятелност на КТБ”, коментира Владислав Горанов.

 

Снимка:

Вложители искат арест за виновните за състоянието на КТБ. Управляващите днес обмислят кои имат право и кои не да си получи депозитите.

 

Spread the love