Министър Красен Кралев с жив интерес към Самоков и Боровец: Там е перспективата за подготовка на спортистите ни

Filed under: Самоков |

263-08-01  DSCF3062

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев прояви интерес към Самоков и Боровец като бази за подготовката на спористи на среща с областния управител на София Юлиян Леков.

Министър Кралев попита как върви развитието на зимните спортове и посочи идеалните перспективи пред Самоков и Боровец, които са центрове с национално значение за подготовката на спортисти. Обсъдени бяха текущите проблеми, свързани с развитието на спорта и инвестициите в спортните бази на територията на Софийска област. Специално внимание беше обърнато на достъпността на масовия спорт и състоянието на спортната инфраструктура. Отбелязано беше, че кметовете на голяма част от общините в Софийска област полагат много усилия и имат сериозни успехи в изграждането на нови многофункционални зали.

„Фактът, че в нашата област няма ясно изразен център и има най-много общини в България, предполага, че ролята на нашата администрация за координация на по-мащабни спортни и младежки събития не бива да се подценява“, категоричен беше Юлиян Леков. Близостта с град София дава възможност за изнасяне на някои състезания от претоварения спортен календар на столицата. Според областния управител много инициативи на Министерството на младежта и спорта, специално свързаните с масовия спорт, ще бъдат много добре приети и в общините на Софийска област. Същото се отнася и за инициативите, свързани с хората с увреждания, които не бива да се подценяват от медиите и от публиката.

 

Spread the love