42 мобилни екипа влизат в горите на Югозапада срещу бракониерите, най-невралгични районите на Разлог, Самоков, Ихтиман и Белово

gorski

Комплекс от спешни мерки за предотвратяване на нарушенията и ограничаване на незаконните дейности в горите изпълнява Югозападното държавно предприятие.

Създадени са 42 мобилни контролни екипа, които ежедневно извършват обход и проверки. Във фокуса на внимание са най-невралгичните райони с висока концентрация на нарушения – Ихтиман, Самоков, Белово. Заради активизиране на нарушенията в района на Разлог са мобилизирани 12 контролни звена, които извършват денонощна охрана на държавните горски територии.

Мобилните екипи проверяват както превозните средства, транспортиращи дървесина на територията на ЮЗДП, така и отделите и подотделите в 38-те поделения, в които се извършва стопанска дейност. По указания на ЮЗДП екипите следят за правилното маркиране на насажденията, сечта и първичната обработка на дървесината, както и за коректното изпълнение на технологията за сеч и извоз на дървения материал съгласно одобрения технологичен план.

При подадени сигнали за нарушения контролните звена могат да реагират във всяка част на денонощието. За нуждите им и за цялостната дейност по охрана на горите Югозападното държавно предприятие закупи 35 нови автомобила „Лада Нива” с повишена проходимост, които впоследствие ще бъдат оборудвани и ще получат разрешение за специален режим на движение.

Всички териториални поделения в обхвата на ЮЗДП вече са обявили обществена поръчка за доставка на пластини за маркиране на добитата дървесина, което е втората стъпка от мерките. Всяка пластина съдържа абревиатурата на съответното поделение и уникален пореден номер, което ще гарантира пълна проследяемост на законността на добития дървен материал

Spread the love