Милостта вижда причината зад постъпката, едно от най-лошите неща е да имате сърце, пълно с непростителност, то пречи на общуването с Бог и отваря врата за дявола

Filed under: Глас Свише |

Спрете да се безпокоите някой да не би да се възползва от вас и започнете да се покорявате на Бог, оставете Той да бъде вашият защитник и да се справи с вашите врагове

282-15-01

Йоан 2:24-25 – „Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всичките човеци, и защото Той нямаше нужда да Му свидетелства някой за човека, понеже сам знаеше що има в човека.”

Трябва да вземете решение и да се придържате към него и да нямате погрешни очаквания, защото когато имате погрешни очаквания, просто се настройвате за всевъзможни болки и агония. Имали сте погрешно очакване, понеже ако се движите достатъчно дълго с някого, ще откриете у него нещо, което не харесвате. Всеки би могъл да издържи нещо за кратък период, но когато търпите това ден след ден, след ден, след ден… затова Петър каза: „Господи, колко пъти…?”  Колкото повече си край някого, толкова повече ще виждаш недостатъците му. Ето защо трябва да започнете да се молите и да работите със Светия Дух, за да развиете отношение на милост към неуспехите на хората.

„Учениците бяха пълна каша и Исус постоянно им прощаваше. Те спореха кой от тях е най-великият. Заспаха, когато Исус имаше нужда да се помолят 1 час за Него. Петър се отрече от Исус три пъти и въпреки това Исус му протегна милост. В утрото на възкресението Той каза: Иди и кажи на учениците Ми и на Петър.” Петър е единственият, когото Той спомена по име. Исус не се ядосваше на тези ученици, защото милостта разбира причините за постъпката. Легализмът гледа само действията на хората, но Бог вижда причината за делата ни и затова може да бъде толкова търпелив с нас и да работи по нашето изцеление. Исус разбираше, че учениците изпитваха страх. Петър се уплаши.

Милостта вижда причината зад постъпката. Исус конфронтира и въпреки това е милостив. Защото едно от най-лошите неща, които можете да направите, е да имате сърце, пълно с непростителност. То смущава молитвения ви живот, пречи на общуването ви с Бог, пречи на помазанието ви, отваря врата за дявола в живота ви, разболява тялото ви и ако имате проблеми с живота си и се молите за пробив, прегледайте сърцето си и се запитайте дали няма някого, на когото да сте ядосани.

Библията казва, че когато принасяш дара си на олтара, ако брат ти има нещо против теб, остави дара си на олтара, преди да се опиташ да го принесеш на Бог, и първо иди и се помири с брат си. После се върни и принеси дар. Не би трябвало да се покланяме на Бог с гняв в сърцето – това не е истинско поклонение. Ако дяволът може да предприеме нещо в живота ви, това ще бъде, когато се опитвате да се приготвите, за да слушате Божието слово, защото той предпочита да сте затормозени вътрешно, за да не можете нищо да схванете от него; да седите там с християнско изражение на лицето, а отвътре разгневени.

Спрете да се безпокоите някой да не би да се възползва от вас и започнете да се покорявате на Бог. Оставете Той да бъде вашият защитник. Позволете Му Той да се справи с вашите врагове. Бог е нашият защитник, обаче ако ние се опитваме да се грижим сами за себе си, Той не може да се погрижи за нас. Ядосвате ли се на шефа си, ядосвате ли се на някого от офиса за това, че е получил повишението, което сте смятали, че вие заслужавате? Още ли сте ядосани на родителите си и те вече са на 80 години, а вие още не им се обаждате и не отивате да ги видите, понеже не са се държали добре с вас, когато сте били малки.

Само защото не сте специално надарени с нещо, това не ви освобождава от отговорността да се научите да го развивате и да работите със Светия Дух, за да имате милостиво отношение. Ние трябва да облечем Христос, да облечем естеството на Христос. Само защото са ви наранявали в детството и ви е страх, че хората могат да ви онеправдават – това не може да се превърне в извинение да не развивате прекрасното отношение, което Христос иска от нас да развиваме. Милостивият човек не изобличава грешките на другите без основателна причина.

Лошите новини се разнасят из тялото Христово като пожар, дори не ни трябват медии. Но добрите новини не се разпространяват толкова бързо и това е нещо нечестиво и зло, което Бог мрази. Първо, не бива дори да вярваме на лоши новини, без да ги чуем от двама или трима надеждни свидетели. Второ, не знаем цялата история. И трето, Библията казва, че любовта винаги вярва в най-доброто за всеки човек. Защо толкова бързо вярваме на лошите неща и сме толкова нетърпеливи да ги разкажем на някой друг – това е нечестиво нещо и е от плътта. Трябва да се водим от Духа и винаги да правим това, което Бог иска от нас.

 

 

Spread the love