Община Дупница чака 1,1 млн. лв. от продажби и наеми на имоти, Чимев реди на тезгяха 84 обекта за 800 000 лв.

Filed under: Актуално от днес,Дупница |

 Кметът дава 7 водоема на концесия, иска бившите поделения и общежитие на Промишленото от държавата

Готви за продажба закрития животински пазар, бившите училища в Джерман, Бистрица и Червен брег

149-01-044 Chimev

1 150 000 лв. приходи очаква община Дупница от свои имоти, които управляващите имат намерение да продадат, дадат под наем или на концесия. Това става ясно от докладна записка на кмета Методи Чимев до местния парламент и приложената към нея Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2015 г.  800 000 лв. са очакваните постъпления от продажби на имоти, 140 000 – от отдаване под наем на помещения, 80 000 – от отдаване под наем на терени, по 50 000 – от отдаване под наем на жилища и земеделски земи, 20 000 – от рекламна дейност.

На тезгяха за продажба са 84 имота. Сред тях са 11 апартамента на ул. „Св. Георги” 19 с площ от 93, 76 и 96,26 кв. м, бившият животински пазар с площ 2974 кв. м, сградите на бившите училища в селата Джерман, Червен брег и Бистрица, поземлени имоти на ул. „Самоковско шосе” и м. Караболюка в града,  в селата Крайници, Крайни дол, Джерман, Червен брег, Яхиново, Баланово, Самораново, Бистрица и Палатово, 12 кабинета в старата поликлиника. 62 са имотите, включени в програмата за отдаване под наем. В този списък са помещения в старата поликлиника, помещения за стоматологични и лекарски кабинети в здравните служби на Яхиново, Самораново и Крайници, магазин в Баланово, терени за търговска дейност в града и някои от селата, терени за разполагане на павилиони, гаражи, ниви. За концесия са приготвени 7 имота – водоеми в Бистрица, Палатово, Крайници и Бистрица. 8 недвижими имота, намиращи се в Дупница, Бистрица и Самораново, са в списъка за учредяване на ограничени вещни права. Общината има намерение да придобие безвъзмездно от държавата 5 имота. Това са бившите военни поделения на ул. „Св. Георги” в града и Самораново, бившето общежитие на гимназията по облекло в центъра на Дупница и парцел в Джерман. Това са поредните опити на управата общината безвъзмездно да получи държавни имоти. Във връзка с исканията за поделенията има положително становище от военния министър, но не и решение на Министерския съвет за прехвърляне на обектите. Докладната с програмата с имотите ще бъде разглеждана на сесията на Общинския съвет в петък.

Снимката: Методи Чимев

Spread the love