6 146 240 лв. бюджет залага за 2015 г. екипът на кмета Кирил Станчев в Бобов дол

Filed under: Актуално от днес,Бобов дол |

. Миньорската община намалява такса „смет” за гражданите. Страшното е,  че имаме да плащаме 150 000 лв. стари дългове,  борчовете ни са над 1, 1 млн. лв., заяви финансистът Йорданка Гацева

32-06-81-109-uli-1 004 copy

 6 146 240 лв. е тазгодишният бюджет на община Бобов дол, съобщи главната счетоводителка на кметството Йорданка Гацева. Размерът на бюджета е с завишен с 1 075 777 лв. спрямо финансова рамка за миналата година. Това е целева субсидия от държавата за ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и аварии, заложени в „Капиталови разходи”. 859 638 лв. от сумата е за укрепване на свлачището в село Мламолово, през което минава питейният водопровод за Бобов дол и още няколко села, а останалите средства в размер на 216 139 лв. са за укрепване на мост в село Бабино.

138-12-11 kiril stanchev

Бюджет 2015 на миньорската община  включва 2 258 289 лв. приходи за делегирани от държавата дейности и приходи за местни дейности в размер на  3 887 951 лв. В това число са данъчни приходи от 284 716 лв. и 1 554 092 лв. неданъчни приходи. Местната управа не предвижда увеличение на данъци и такси. Напротив, от 1 януари тази година намалява такса „битови отпадъци” за физически лица от 4 на 3 промила.  Заложени са повече приходи от продажба на сгради земя и земя. Сумата по това перо е 230 000 лв., като на тезгяха ще бъдат сградите на закритите училища в селата Мламолово, Големо село, Долистово и Бабино, към които засега няма инвестиционен интерес, но издръжката им става все по-трудна за общината. 113 000 лв. са очакваните постъпления от обекти, дадени на концесия. „Бюджетът е реалистичен и стабилен, съставен на базата на очакваните приходи. В капиталовите разходи сме предвидили това, което можем да изпълним. Постарали сме се да осигурим средства и за социални дейности като детската градина и Домашния социален патронаж. Не са заложени никакви недобори. За съжаление част от средствата отиват за покриване на стари задължения. Тази година ще погасим 150 000 лв. от старите дългове, чийто размер е общо е над 1, 1 млн. лв. Това е много голяма сума. При положение, че имаме 300 000 лв. за капиталови разходи 150 000 даваме за погасяване на стари задължения. Много е страшно положението и заради сумите, които трябва да плащаме, след като ни осъдиха. Общината е осъдена от няколко фирми. Сред тях са пернишката „Алматея”, която е правила водопровода в мандата на Каленичкова, „Екоинженеринг”, изготвила проект за пречиствателна станция, който не е приет от екскмета Грети Аексова и не е платен,  „Деметра”. Успяхме да погасим немалка част от дълга, натрупан през 2006 г., който при постъпването на нашия екип беше в размер на 3,5 млн. лв., а сега е 1,9 млн. лв.  Близо 296 000 лв. обаче залагаме като заем за погасяване на дълга в „Капиталови разходи”, коментира Гацева.

За ремонт на улици в бюджета на община Бобов дол за 2015 г. са предвидени 147 300 лв.. 158 000 лв. са средствата, заложени като харчове за други обекти. 11 000 лв. ще отидат за ремонти на покриви на кметствата в 7 от селата – Голем Върбовник, Паничарево, Коркина, Мала Фуча, Голема Фуча, Мламолово и Бабино. 14 500 лв. са предвидени за смяна на 250-ватови улични лампи с енергоспестяващи 25-ватови осветителни тела. Сред по-съществените разходи са 23 000 лв., предвидени за направа на регулационен план на квартал „Христо Ботев” в Бобов дол. Други 9 953 лв. са предвидени за автобусни спирки. 24 672 лв. е дофинансирането от общината, необходимо за издръжка на администрацията. Съкращения на служители няма да има, те остават 73, заедно с кметовете и кметските наместници на селата. С 12 360 лв. пък ще се дофинансира издръжката на охраната на склада за опасни пестициди в село Паничарево. За извършване на денонощна охрана на обекта държавата осигурява средства за трима пазачи, а са необходими петима. Затова общината плаща със собствени средства, отбелязаха от администрацията. Предложението на кмета Кирил Станчев за приемане на бюджета на миньорската община ще се обсъжда на днешното заседание на Общинския съвет.

Снимките:

1 Йорданка Гацева

2 Кирил Станчев

 

Spread the love