С 1 млн. лв. ЧЕЗ отстрани авариите от природните бедствия

36-06-05  DSC_4783

Минимум 150 екипа на ЧЕЗ бяха мобилизирани в битката с лошото време. Те изминаха 29 000 километра, обходиха и провериха повече от 15 000 км въздушни линии и обследваха над 1500 стълба и над 1000 трафопоста, като отстраниха над 500 аварии средно напрежение. Отстраняването на щетите, предизвикани от авариите в тези области, и възстановяване на електроснабдяването възлизат на 1 милион лева. „Хората ни са истински герои, работиха при нечовешки условия, често пъти се налагаше да носят материалите на гръб през преспите и да режат паднали дървета, за да достигнат до мястото на повредата“, каза Виктор Станчев, директор „Експлоатация и поддържане“ в „ЧЕЗ Разпределение”.

Регулаторните решения, с които се намали драстично делът на ЧЕЗ в крайната цена за клиентите, сложните административни, нормативни и бюрократични процедури за строителство и въвеждане в експлоатация на обекти от електроенергийната мрежа на ЧЕЗ, градоустройствени пречки, заедно с неблагоприятните климатични промени, изправиха компанията пред нови предизвикателства в условията на ограничени финансови възможности.

ЧЕЗ постоянно работи по проекти за подобряване на качеството и сигурността на захранването, но в общия случай, за да бъде изпълнен един проект – от неговото проектиране до получаване на всички разрешителни за строеж и изпълнение – минават от една до три години. Допълнителното забавяне на проектите е свързано с неприложена регулация, застрояване на имоти извън регулация и сложен разрешителен режим при изпълнение на просеки в планинските и горски райони.

 

 

На снимката:
Мария Дойчинова, ръководител „ПР и комуникации“, „ЧЕЗ България”
Виктор Станчев, директор „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България”

 

Spread the love