Думите влияят на бъдещето и взаимоотношенията, много пъти, когато сме наранени и отворим уста, казваме нещо неправилно

Filed under: Глас Свише |

Бъдете добър пример за другите хора и дръжте на обещанията си

37-15-01

Езекил 37:1-7 – „Господната ръка беше върху мен и ме изведе чрез Господния Дух, и ме постави сред поле, което беше пълно с кости. И ме преведе край тях наоколо; и ето – имаше твърде много по отвореното поле и бяха твърде сухи. Той ми каза: Сине човешки, могат ли да оживеят тези кости? Аз отговорих: Господи Йехова, Ти знаеш. Пак ми каза: Пророкувай над тези кости и им кажи: Сухи кости, слушайте Господното слово. Така казва Господ Йехова на тези кости: Ето, ще направя да влезе във вас дух и ще оживеете; ще сложа и жили върху вас, ще ви облека в плът и ще ви покрия с кожа, и като сложа дух у вас, ще оживеете; и ще познаете, че аз съм Господ. И така, пророкувах, както ми беше заповядано; и като пророкувах, започна да гърми, и ето, трус, и костите се събираха, кост с костта си.”

И изведнъж тези сухи кости се изправят на краката си. Една твърде голяма войска, изпълнена с духа на Бог. Всичко в живота ви може да изглежда като мъртви сухи кости, но ако започнете да пророкувате на тези кости словото на Бог, във вашата уста има сила. Така че можете да повлияете на бъдещето си с това как говорите за себе си; можете да повлияете на бъдещето си с това как говорите за бъдещето си; как говорите, когато имате неприятности; когато сте в изпитание или скръб, е тясно свързано с вашето бъдеще. Когато Исус наближаваше момента на разпятието си, Той казваше на учениците си в Йоан 14:30 – „Наближи времето, за което ви говорих. Аз няма още много да говоря с вас.” Дори Исус, когато изпитваше силна болка, избра да не казва нищо. Знаете ли защо? Защото много пъти, когато сме наранени, ако отворим уста, най-вероятно ще кажем нещо неправилно. Затова не правете това, което правите обикновено, когато имате проблем – да скачате на телефона. Защо не спрете да питате някой, който сам не знае какво да прави и какво вие трябва да правите? Свържете се с Бог и си затворете устата и не казвайте нищо, докато не можете да кажете нещо хубаво. Просто изберете понякога да замълчите. Нима не искаме, когато имаме неприятности, просто да разкажем, да разкажем, да говорим за тях? Друго нещо, което се отразява на бъдещето ви, е спазването на думата. Ако искаме да сме хора на словото, то трябва да вярваме на словото, да говорим словото и да държим на думата си, както Бог държи на своята. Ако кажете на някого, че ще му се обадите утре, обадете му се утре. И ако не можете да му се обадите утре, накарайте някого да му се обади и да каже, че не можете да му се обадите утре. А ако не можете да направите и това, тогава при първа възможност му се обадете и обяснете защо не сте могли да се обадите навреме. Ако кажете на децата си, че ще направите нещо, направете го. Изпълнявайте думата си, спазвайте ангажиментите си. В Еклесиаст 5 се казва, че ако не спазваме ангажиментите и обреците пред Бог, Той ще погуби делото на ръцете ни. Толкова е важно. И днес е много трудно да намерите хора, които да изпълняват това, което казват. Колко от вас си дават сметка, че това се превръща в широко срещан проблем? При нас това не може да бъде проблем. Нашите думи влияят на бъдещето и на нашите взаимоотношения. Много хора днес се развеждат само заради изговорени погрешни думи или неизговорени правилни думи. Ако бракът ви в момента е на тънък лед, вярвам, че ако с вяра започнете да изговаряте правилните неща, можете да видите обрат. Който е най-зрял духовно, пръв прави това, което е правилно. Преглътнете гордостта си. Започнете да намирате някои положителни неща, които да казвате. Когато няма никой друг у дома, ходете из къщата и казвайте: „Благославям този дом в името на Исус. Изгонвам демон на кавга; в тази къща няма да се караме, хапем и спорим. Това е дом на мир.” И продължавайте така. Не позволявайте на дявола да открадне семейството ви. Не позволявайте на дявола да открадне брака ви; не му позволявайте да открадне децата ви; да открадне знанието за това кои сте в Христос; да открадне бъдещето ви, трупайки замърсени мисли в мозъка ви, за да може с отварянето на устата си да ги избълвате. Кажете нещо целенасочено.

2 Тимотей 2:23 – „Избягвай глупавите и невежествени разисквания, като знаеш, че пораждат препирни.”

Не правете от мухата слон. Не бъдете натякваща съпруга. Знаете ли какво казва Библията: „По-добре да живееш под ламаринен покрив, от който постоянно капе дъжд, отколкото в къща с натякваща съпруга.” Но хайде, мъже, и вие не сте идеални. Надявам и се моля Бог да е повлиял на живота ви, на духа ви с разбирането за това колко важни са думите ви. Когато кажете нещо погрешно на човек, извинете му се. Бъдете достатъчно зрели духовно, за да кажете: „Знаеш ли какво, изобщо не съм в ред. Не трябваше да казвам това. Не трябваше да говоря така. Ще ми простиш ли?” Бъдете добър пример за другите хора. Нека излезем в света и бъдем ярки светлини, сияещи за Бог в едно тъмно място.

Снимката:

Всичко в живота ви може да изглежда като мъртви сухи кости, но ако започнете да пророкувате на тези кости словото на Бог, във вашата уста има сила.

Spread the love