НС прие промени в Закона за гарантиране на влоговете на първо четене

Filed under: България |

Нов спор и разрив в парламента при обсъждането на законопроекта

41-19-01-D.Bairaktarov

Промени в Закона за гарантиране на влоговете прие на първо четене вчера мнозинството в 43-тото народното събрание.

Депутатите разгледаха два отделни законопроекта с поправки в този закон – на Министерския съвет и на БСП, като след гласуване беше приет единствено законопроектът на кабинета, а този на БСП бе отхвърлен.

Какво се прие на първо четене? Разширява се защитата на влоговете в българските банки, постановява се изплащане на гарантираните депозити седем дни след установяване на неплатежоспособност на финансовата институция и възможност Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) да предоставя средства за предотвратяване фалит на банка. Остава размерът от 196 хил. лв. за на гарантираните влогове на едно лице, но изключение относно сумата ще се допуска за лица, които са придобили право върху влог при сключване на имотна сделка, изплащане на обезщетения при развод, наследство при смърт или компенсации за прекратени трудови отношения. В тези случаи гарантираната сума става до 250 хил. лв. за срок от три месеца от момента, в който сумата е кредитирана по особена сметка на вложителя, открита за някоя от посочените цели, или от момента, в който вложителят е придобил правото да се разпорежда със сумата на влога.

Ускорява се и изплащането на гарантираните влогове и това вече ще става в срок от седем работни дни от установяването на неплатежоспособността на банката, а не както е сега – 20 дни след отнемане на лиценза на финансовата институция. Изплащането на парите по гарантираните влогове може да отлага най-много до три месеца и то само в случаите, когато трябва да се прецени дали дадено лице има право върху депозита, влогът е обект на правен спор или върху него има наложени от правителството или международни организации ограничителни мерки.

Ако наличните средства във ФГВБ не са достатъчни за покриване на задълженията му по изплащането на влогове в банка в неплатежоспособност, тогава управата на ФГВБ може да поиска от банките да преведат извънредни премийни вноски в размер до 0.5% от гарантираните влогове към последното тримесечие, предхождащо датата на превеждане на вноските. Годишните премийни вноски ще се определят на база на размера на гарантираните влогове и на степента на риска, поет от съответната банка. ФГВБ ще може да покрива недостига си на средства чрез заеми, набрани с облигационна емисия, както и чрез кредити от държавния бюджет, одобрени с решение на Министерския съвет (чл. 18). Ползваните от ФГВБ заеми могат да бъдат обезпечавани с гаранция, издадена от Министерския съвет, пише още в законопроекта на правителството.

Подобна промяна бе осъществена още с приемането на Закона за държавния бюджет в края на миналата година. С промените в заключителните разпоредби на Закона за бюджета мнозинството записа, че ФГВБ може да ползва заеми от държавния бюджет след решение на Министерския съвет. Тази промяна обаче важеше единствено за настоящата година, докато с приемането на поправки в самия закон тя ще стане постоянна възможност занапред.

Според опозицията в лицето на БСП най-големият проблем в промените, предложени от кабинета, се крие в това, че се дава индулгенция на банките да правят каквото си искат и да рискуват прекомерно.

По време на дебатите именно член 18 от закона предизвика най-много спорове, като срещу него възразиха и депутати от управляваща коалиция, между които и Димитър Байрактаров от Патриотичния фронт. „Когато гласувахме Закона за бюджета, една част от вас отидоха да спят, а други бяха пияни“, обърна се той към опозицията и припомни, че подобна промяна е въведена още с бюджета за 2015 г. В предлагания законопроект на МС вече се оказва, че това намерение не е било временно, а постоянно, каза Байрактаров. Кабинетът става този орган, който ще решава какъв заем в какъв момент да се отпуска на фонда, предупреди той и обяви, че при гласуването на второ четене на законопроекта Патриотичният фронт няма да го подкрепи в тази му част, тъй като България е парламентарна република.

Срещу този член от закона се обявиха и от БСП, като Чавдар Георгиев обяви, че БСП също няма да подкрепи тази поправка.

Друга ключова промяна в Закона за гарантиране на влоговете е въвеждането на диференцирана вноска от страна на частните банки във ФГВБ. Различна вноска в зависимост от риска отдавна трябваше да бъде въведена, каза по време на дебатите Мартин Димитров от Реформаторския блок. Той бе категоричен, че банките, които управляват при по-нисък риск, трябва да внасят по-ниска вноска и обратно. В противен случай банките знаят, че колкото и рисково да управляват, те ще внасят една и съща вноска и този подход не е добър.

В крайна сметка проектозаконът на Министерския съвет бе приет с 91 гласа „за“, 21 „против“ и 7 „въздържали се”.

Снимка: Димитър Байрактаров

Spread the love