Новият шеф на РУ-Самоков, Иво Трайков: Жалби за рекет в полицията няма, по конфликт „Оръжеен инспектор Мазнев – ресторантьор” има наказани полицаи, пистолет Глок-19 е обявен за общодържавно издирване, Щерьов твърди, че е у Мазнев, но няма доказателства

Filed under: Общество,Самоков |

Досегашният началник група в ОД на МВР-София, Иво Трайков пое временно управлението на РУ-Самоков от началото на 2015 г. Той пое щафетата от Георги Тодоров, който дни преди Нова година подаде рапорт за пенсиониране. Новоназначеният комисар Иво Трайков е женен, с две деца. Роден е в София. Той е с 22-годишен стаж, богата кариера и се е доказал като професионалист. Още в първите дни от встъпването му в длъжност се забеляза нов стил и маниер на работа в полицейското управление, е всеобщото мнение на самоковци.

43-12-13-01  Ивайло Трайков началник на РУП-Самоков

Иво Трайков е в системата на МВР от 1992 г. Започнал е като униформен служител – патрулно-постова служба. От 1997 г. е оперативен работник в различни районни управления в София. От 2004 г. до 2007 г. е работил като оперативен граничен полицай към Регионална дирекция „Гранична полиция” – Драгоман. От 2007 г. допреди една година е работил в сектор Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“ на Софийска област. Отначало като оперативен, а от 2009 г. като началник-група „Борба с организираната престъпност“. След закриването на БОП – като началник-група в ОД на МВР-София.

 

Г-н Трайков, какви ще бъдат приоритетите в работата ви като началник и кои са неизбежните промени, които ще извършите?

– Основните приоритети в работата на служителите от РУ-Самоков са концентрирани върху противодействието на битовата престъпност, пресичането и разкриването на престъпления, свързани с наркотични вещества, съхранението и разпространението на акцизни стоки без бандерол, както и противодействие на незаконната сеч, в тясно взаимодействие с другите компетентни институции.

Инспекторът на КОС-Самоков, Георги Мазнев беше обвинен от ресторантьорът Георги Щерьов в рекет. Той предостави всички документи в РПУ – Самоков и прокуратурата, свързани със злоупотреби на Мазнев. Особено фрапиращ бе документът, който доказва, че Мазнев е продавал оръжие.

MINOLTA DIGITAL CAMERA

– По този повод в РУ- Самоков са били извършени проверки, в резултат на които са наказани служители. Тъй като по обясними причини не съм запознат в детайли със случая „Щерьов“, при разговор с колегата Мазнев същият ми сподели, че е завел дело за клевета, което е спечелил.

– Има сигнали за рекет? Верни ли са?Ще бъде ли уволнен Георги Мазнев ?

– По мое време в РУ- Самоков не са постъпвали сигнали за рекет от страна на Георги Мазнев.

– Щерьов се оплака, че не му е ясно къде се намира личният му пистолет Глок 19, който бил иззет от Мазнев.

Какво се случи с изчезналия пистолет на Георги Щерьов? Къде се намира?

– За пистолета Глок-19 г-н Щерьов твърди, че го е предал на колегата Мазнев, но същият не може да представи никакъв документ за това. Пистолетът е обявен за общодържавно издирване.

– Въпреки че ръководите управлението само от месец, как виждате цялостната картина на престъпността в Самоков, селата и курортите Боровец, Мальовица ?

43-12-13-01 Georgi-Todorov

– През 2014 г. в РУ-Самоков са регистрирани 514 заявителски материала за извършени престъпления от общ характер (при 558 за 2013 г.)/, от които 457 са за извършени криминални престъпления (при 482 броя за 2013 г.) и 57 – за икономически (спрямо 76 броя за 2013 г.). Преобладават извършените кражби на лично имущество, кражби на цигари и хранителни продукти от търговски обекти, следват престъпленията по транспорта, държането и разпространението на акцизни стоки без бандерол, телесни повреди, унищожаване и повреждане на чуждо имущество, хулигански прояви и др. Направена е карта на престъпността и са обособени горещите точки, или по-точно районите с концентрация на извършвани престъпления по вид, време и начин на извършване.

– Как се справяте с охраната на реда, търговията с наркотици, безпричинната агресия на летуващите по курортните комплекси и нощните заведения в града?

– Една от основните дейности на полицейското управление е опазването на обществения ред. Ежедневно служителите от РУ-Самоков патрулират в града и в к.к. Боровец. В момента има командировани 26 служители от други структури на МВР, които са изпратени в помощ към курортите Боровец и Мальовица. Към настоящия момент няма случаи на нарушения, довели до нарушаването на обществения ред.

Регулярно се извършват полицейски операции за проверка на търговски обекти, заведения и др. по различни направления на дейности като: продажба на стоки без акцизен бандерол, с изтекъл срок на годност, управление на МПС след употреба на алкохол и т.н.

Агресията е форма на проявление, която не е заложена във всеки. Тя може да се прояви под въздействие на употребата на алкохол и други упойващи вещества.

– Ситуацията по самоковските пътища е меко казано плачевна. Как може да се накарат шофьорите да спазват закона и има ли ефект от камерите за видеонаблюдение?

Digimax A50 / KENOX Q2

– Важен фактор, влияещ върху безопасността на движението по пътищата и определящ ефективността на осъществяваната превантивна дейност и ефективен пътен контрол, е именно създадената организация на движение в населените и извън населените места. Гарант за създаване на подходящи и безопасни условия на движение, е доброто сътрудничество, координация и ефективна съвместна дейност между пътна полиция и стопаните на пътя в лицето на общинската власт и областното пътно управление. Пътна полиция, като орган, отговарящ за безопасността и спазване правилата за движение по пътищата, въздейства и влияе чрез различни механизми. Освен репресивните мерки по отношение на нарушителите на правилата за движение използва и превантивни способи за въздействие върху участниците в движението. Системите за контрол на скоростта имат много сериозен превантивен ефект над участниците в пътното движение. Показват безупречна и много ефективна работа по отношение заснемане и документиране на извършеното нарушение.

– Голямата болка на хората от малките населени места е битовата престъпност, тъй като там рядко патрулират полицаи. Какво ще предприемете в тази насока?

– Противодействието на битовата престъпност е сред основните приоритети в работата ни. В тази връзка се провеждат регулярни специализирани полицейски операции. От началото на 2015 г. допълнително са предприети и конкретни стъпки за подобряване качеството на полицейското обслужване в малките и отдалечени населени места чрез организирането на редовни приемни дни с живущите в тях. До настоящия момент лично се срещнах и разговарях с жителите на шест села, като провеждането на приемни дни ще продължи ежеседмично и занапред по предварително утвърден график.

Има редица криминогенни фактори, влияещи върху средата за сигурност и предразполагащи към извършването на престъпления против собствеността – високата безработица, финансовата криза, обезлюдяването на селата, големия брой вилни зони и тяхната отдалеченост, липсата на охрана и СОТ и значителните пропуски при наличието на такива.

43-12-01  IMG_1205 copy 43-12-01  IMG_1206 copy

– Много често крадците се измъкват от съдебно преследване, защото задигнатото от тях е на малка стойност и влиза в графата “маловажни престъпления”,така ли е или не е?

– Всеки установен извършител на престъпление носи отговорност за постъпките си, като степента на обществената опасност на деянието и това доколко са вредоносни последиците от извършеното е по преценка на прокуратурата.

Каква разкриваемост отчитате в проценти и завеждате ли всеки подаден сигнал? Какви са причините за ниската разкриваемост, макар, че има пострадали граждани, които не пускат жалби защото не вярват в полицията и правораздаването.

– Процентът на разкриваемост за 2014 г. е 34,61%. В никакъв случай не можем да я определим като ниска, дори  напротив –  процентът на разкриваемост бележи устойчива възходяща тенденция. През 2013 г. той е бил 31,08%. Разкрити са 145 престъпления спрямо 138 за 2013 г. Има граждани, които стават жертва на престъпление или друго закононарушение, но не сигнализират органите на полицията по редица причини – недоверие към органите на МВР, липса на време и средства и т.н. Това е така наречената “латентна” (скрита) престъпност, която не се отчита при анализите и статистиката. Една от основните цели в работата на полицейските служители е връщането на доверието на гражданите към полицейската институция. Всеки подаден сигнал се завежда, извършва се проверка по него и се докладва в Районна прокуратура – гр. Самоков.

– Регистрирани ли са тежки престъпления в града?

– По повод на т.нар. “тежки престъпления”, или по-точно – престъпленията против личността, на обслужваната територия няма извършени умишлени убийства (или опити за такива), както и изнасилвания. През 2014г. са заведени общо 36 заявителски материала, или 9,85 % от общия брой регистрирани криминални престъпления при 32 през 2013 г. 28 от тях са за нанесени телесни повреди (при 29 броя за 2013 г.), като от тях към момента са разкрити 8, а по останалите все още се работи. Регистрирани са 5 заявителски материала за извършени  грабежи, съставляващи 1,1% от общия брой регистрирани криминални престъпления, като за същия период на 2013 г. са били 8. Два от тях са разкрити, един е прекратен, а по останалите два оперативно-издирвателните и процесуално-следствени действия продължават.

 

– Кои са престъпленията, които преобладават?

– От извършените криминални престъпления най-голям дял заемат престъпленията против собствеността – 233, или 51 % от общия брой. От тях най-голям дял се пада на кражбите на различно имущество, които през 2014 г. бележат спад: регистрирани са общо 198 (43,32%) спрямо 237 за 2013 г. От анализа на извършените кражби се установи, че най – голям брой са регистрираните кражби от жилища, следвани от взломни кражби, кражби на предмети с метален произход, кражби на мобилни телефони, кражби на части и вещи от МПС.

– По-малко ли са престъпленията на територията на община Самоков, сравнено с предходната година?

– Анализирайки броя на извършените криминални престъпления и в сравнение с 2013 г., се налага изводът, че е налице намаление на регистрираните заявителски материали – от 482 през 2013 г. на 457 през 2014 г., или с 25 по-малко. Въпреки множеството на брой криминогенни фактори, влияещи върху средата за сигурност – високата безработица, финансовата криза, обезлюдяването на селата, големият брой вилни зони и тяхната отдалеченост, наличието на курортни комплекси с особена важност, се наблюдава един положителен аспект в работата с оглед запазване тенденцията на броя на извършените криминални престъпления, което се дължи най-вече на засилената превантивна дейност.

– Какво се случи с изчезналия чувал с марихуана, който преди три месеца взриви скандал в полицейското управление в Самоков? Чувалът е бил иззет при обиск в частен дом на Катя Янакиева в с. Продановци, но после е укрит в полицейското управление в Самоков. Ръководството на местното РПУ бе обект на спешна проверка. Бяха заподозрени полицейски служители в укриване на доказателства.Сигналът е подаден в ОДМВР-София и оттам е направена проверка, в която са участвали лично директорът на ОДМВР – София-област Мариета Иванова и заместникът й Димитър Машов. Какво е установила проверката? Бившият началник на РУП-Самоков, Георги Тодоров и неговият заместник Филип Благоев, криминалист, замесени ли са в случая?

– По този случай е образувано следствено дело под надзора на Софийската окръжна прокуратура. Действията по разследването продължават и към момента.

– Кои са най-изявените престъпници на града?

– Съгласно нормативната база се извършва наблюдение на активния криминален контингент, на лицата с влезли в сила присъди за различни престъпления. С целия наличен ресурс се прилагат адекватни мерки за контрол, въздействие и превенция върху тях.

Каква е тенденцията от началото на тази година в община Самоков във връзка с притежанието и разпространението на наркотици?

– От началото на годината са проведени няколко специализирани полицейски операции за противодействие на престъпленията, свързани с притежанието и разпространението на наркотични вещества както на територията на гр. Самоков, така и в к.к. Боровец, при които са установени три лица, притежаващи наркотични вещества и едно лице – разпространяващо такива.

– Може ли да се каже, че тук полицията се е справила с наркодилърите?

– Работата на районното управление по тази линия през 2014 г. може да се приеме като добра. Заведени са 13 заявителски материала по чл. 354а от НК за намерени и иззети наркотични вещества при 12 за същия период на 2013 г. Установени и задържани са 15 лица, от които 11 за употреба на наркотични вещества, а 4 – за разпространение. И през настоящата година ще продължи да се работи усилено в тази насока, тъй като противодействието на този род престъпления е важен ангажимент.

– Самоковци коментират, че в РУП-Самоков служители употребяват дрога, трябва ли служителите да минават през тестдрегери?

Съгласно нормативната уредба служителите в МВР минават на регулярни медицински прегледи, при които им се извършват пълни изследвания. За 2015 г. прегледите на служителите от ОДМВР-София са планирани за м. март. Всички служители на РУ-Самоков са запознати срещу подпис със заповедта на министъра на вътрешните работи, касаеща употребата на алкохол, наркотични и упойващи вещества.

Разбира се, ако някой има информация за служители, употребяващи наркотични вещества, би следвало да подаде сигнал, за да се извърши проверка и ако информацията се потвърди, да бъдат взети съответните дисциплинарни мерки.

– В момента имате ли кадрови проблеми ?

– Съществуващият кадрови проблем основно е свързан с униформените служители. Въпреки това смея да твърдя, че служителите са справят успешно с поставените им задачи въпреки трудностите.

– Какъв е личният Ви извод за работата на състава на РУП-Самоков ?

– Наблюденията ми са, че служителите на РУ-Самоков изпълняват служебните си задължения професионално и с нужната отговорност.

– Преди 10 дни в Самоков бе извършена специализирана операция от служители на СРВР-София. Вие защо не бяхте уведомен? СДВР коментираха, че нямат доверие в местните полицейски служители.

– Знам за тази проверка и своевременно бях уведомен за нея. Служители от РУ-Самоков оказаха пълно съдействие на колегите си от СДВР. Аз бях в постоянна връзка със служителите на Столичната дирекция на вътрешните работи, които ме информираха за хода на операцията. Самият факт, че бях в течение на всичко, което се извършва, недвусмислено показва, че колегите са ми имали пълно доверие.

– Относно дейността на Районното управление в 7-и квартал гражданите на Самоков го наричат „Биг брадър“.

Ако има патрулиращи полицай в 7-и квартал, забелязват ли нередностите в квартала като: незаконното присъединяване към ел. мрежата, продажбата на незаконно добита дървесина, алкохол, контрабандни цигари, следят ли за липсата на хигиена в магазините, касови апарати, санитарни разрешителни?

– През 2014 година са проведени над 30 полицейски операции за отстраняване на абонати, незаконно присъединили се към ел. мрежата на „ЧЕЗ разпределение България” АД. Тези операции продължават и към момента, въпреки изграждането на нова ел. мрежа в квартала.

Също така през изминалата година са проведени и около 15 полицейски операции на територията на квартала за установяване на контрабандни цигари, алкохол, касови апарати и т.н. съвместно с представители на БАБХ и НАП. Иззети са значителни количества цигари и алкохол и впоследствие са образувани досъдебни производства.

При констатирана продажба на незаконно добита дървесина, липса на санитарни разрешителни и хигиена в магазините, находящи се на територията на квартала, своевременно се уведомяват компетентните органи.

– Ще допуснете ли тарторите на ромската махала да влизат при вас, когато си пожелаят, за да спасяват криминално проявени цигани?Тази практика е съществувала доскоро.

– Всеки гражданин, независимо от неговата етническа принадлежност и социален статус, има право да бъде изслушан, да подаде сигнал. Категорично заявявам, че по никакъв начин няма да допусна да ми бъде оказвано влияние в нарушение на закона. В работата си се придържам стриктно към законовите разпоредби, безкомпромисен съм в това отношение и към всички останали служители.

– Как близките ви приемат вашето отсъствие от дома заради служебните ангажименти?

– И преди да започна работа в РУ-Самоков, аз често отсъствах от дома заради служебните си ангажименти. Близките ми са свикнали с този факт и го приемат нормално.

– Вие запален ловец ли сте или не? Кои са най-сериозните ви ловни трофеи?

Не съм ловец и нямам ловни трофеи.

– Да бъдеш служител на МВР, какво значи?

– Това е индивидуално за всеки служител. Аз лично винаги съм възприемал работата си като силен професионален и морален ангажимент към гражданите. Когато те се чувстват защитени, спокойни и са удовлетворени от нашата работа, значи сме отговорили на техните очаквания и сме оправдали доверието им. Това за мен е достатъчна награда.

Снимките:

1 Ивайло Трайков

2 Георги Щерьов

3 Георги Тодоров

4 Георги Мазнев и адвокат Милушева

Spread the love

Коментар за:  Новият шеф на РУ-Самоков, Иво Трайков: Жалби за рекет в полицията няма, по конфликт „Оръжеен инспектор Мазнев – ресторантьор” има наказани полицаи, пистолет Глок-19 е обявен за общодържавно издирване, Щерьов твърди, че е у Мазнев, но няма доказателства

  1. Това че във полицията няма жалби за рекет не значи че рекет няма напротив има но хората ги е страх или не виждат смисъл да подават жалби защото ефект относно работата на полицията няма по подобни случаи същото е и със кражбите по жилищата,магазините,и по селата също. Ответна реакция на полицията няма заловени и осъдени няма или ако хванат някой на другият ден е на свобода – свободен да прави същото, със което са се доказали във годините със кибичене и ушиване на техни си лични далавери и до там създават впечатление че са съучастници едва ли не във цялата тази помия !!!!!!!!

    коментар
    2015/февруари/24 at 9:13 AM