АПИ: Проектът за укрепването на свлеклия се път в Бабино още не е готов, предстои ремонт на пътя Кочериново – Рила – Рилски манастир


api

Проектът за укрепването на пътя в района на свлачището в бобовдолското село Бабино все още не е готов. Засега няма яснота колко ще струва ремонтът и дали Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет ще отпусне средства за рехабилитацията на Областно пътно управление- Кюстендил. Това стана ясно от писмо до „Вяра” от Агенция „Пътна инфраструктура”. „Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) предприе незабавни действия за възстановяване на движението по път ІІІ-602 (о. п. Кюстендил – Радомир) – Коняво – Горна Козница – Мала Фуча – Бобов дол, при км 25, след с. Бабино. Изградена е временна пътна връзка върху здрав терен, северно от увредения участък. От 16 ч. на 20 февруари (петък) движението по третокласния път е възстановено. Товарните автомобили над 12 т преминават по обходен маршрут: с. Коркина-с. Паничарево-път II-62 Кюстендил-Дупница-път III-623 Големо село-Мало село- Мламолово-Бобов дол и обратно; с. Бабино-с. Долистово-път II-62 Кюстендил – Дупница-път III-623 Големо село – Мало село – Мламолово – Бобов дол и обратно. Предстои изготвянето на инженерно-геоложко проучване и изработването на проект за инженерно-укрепителни дейности. Въз основа на тях ще се уточни индикативната стойност на ремонтните работи”, обясниха от агенцията.

В отговор на въпрос на „Вяра” за предстоящи през тази година ремонти на пътища в района от ведомството информират, че се предвижда рехабилитация на участък, намиращ се на територията на община Кочериново. „На път І-1 /Е-79/ Даскалово –  околовръстен път на Дупница – околовръстен път на Благоевград, в участъка след село Мурсалево, между км 348 и км 349 през настоящата година предстои укрепването на високия скален откос вляво от оста на пътя. За извършване на възстановителните дейности и на двата обекта – път ІІІ-602 и път І-1 /Е-79/ край Мурсалево, агенцията ще кандидатства за финансиране пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет”, обясняват от агенцията. От предоставената ни информация става ясно, че програмата на АПИ предвижда по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. да бъдат рехабилитирани близо 20 км от път III-107 Кочериново – Рила – Рилски манастир. Участъкът, който се предвижда да бъде основно ремонтиран, започва в чертите на гр. Рила и завършва при източната порта на Рилския манастир. Пътят преминава през град Рила, село Пастра и достига до самия манастир. Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е близо 12 млн. лв. без ДДС. На 24 октомври м.г. в АПИ бяха отворени офертите в откритата процедура за избор на изпълнител на рехабилитацията на пътя, а на 21 ноември м.г. на офертите за надзор. Очаква се проектът да бъде изпълнен със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет, при условие че има освободен финансов ресурс. Агенция „Пътна инфраструктура“ е възложила и изработването на технически проект за основен ремонт на път ІІІ-104 (о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Бобошево – Четирци от км 4 до км 25. Първият етап на проекта е изготвен и представен в АПИ. Предстои неговото разглеждане”.

 

 

 

Spread the love